یکشنبه 17 فروردین 1399
 
 
پاتولوژی
متخصصین بخش پاتولوژی کلینیک ویژه دندانپزشکی
عکس
 سمتنام و نام خانوادگی
  استادیار دکتر نازنین بشردوست
   استادیار دکتر شیرین مدبرنیا
   استادیاردکتر سارا باقری
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   567