دوشنبه 1 بهمن 1397
 
 
رادیولوژی
 
متخصصین بخش رادیولوژی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
عکس
 سمتنام و نام خانوادگی
   استادیار دکتر نگار خسروی فرد
  استادیار  دکتر فرزانه استوار راد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   409