جمعه 22 فروردین 1399
 
 
جراحی
 
متخصصین بخش جراحی کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
عکس
 سمت نام و نام خانوادگی
   استادیار دکتر هادی حسینی
   استادیاردکتر فریبرز فقیهی 
 استادیار دکتر آرش طهماسبی 
  استادیار دکتر عیسی عبدی 

 

 

استادیار دکتر روژین اسدالهی 

 

 

استادیار دکتر سبحان پورارض 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1549