یکشنبه 17 فروردین 1399
 
 
تشخیص
 
متخصصین بخش تشخیص کلینیک ویژه دندانپزشکی
 
 عکس سمت نام و نام خانوادگی
 استادیار
 دکتر زهرا علمی رانکوهی
 استادیاردکتر زهرا عبدالکریم پور
 استادیاردکتر سیمین نوری
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1065