جمعه 1 شهریور 1398
EN
منو
 
 
نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات    
-کاربر گرامي! گيرنده مورد نظر خود را انتخاب کرده و نظرات خود را ارسال نماييد.
نماييد پاسخ سوال شما حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از طریق Email برای شما ارسال می شود.
گيرنده :
فرستنده :  
پست الکترونيکي :  
موضوع :  
متن :  
نوع :
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   1129
 
     
 
 
انگلیسی
چاپ
 
 
مقالات منتشر شده با افیلیشن مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی  
 

 Effect of intensive Non-surgical treatment on the level of serum inflammatory Markers in Advanced Periodontitis 

- Effect of Lithium on Secretory Factors and Growth Stimulation by Bombesin in Rat Pancreas and Salivary Glands ,Chinese journal of Physioliogy

The accuracy of the Raypex 5 electronic apex locator using stainless-steel hand  K-file  nickel-titanium rotary  Mtwo file

 A study to assess the plaque inhibitory action of herbal-based toothpaste :A double blind controlled clinical trial

Prevalence of oral and dental disorders in institionalized elderly people in Rasht

,A novel approach in assessment of root canal curvature :Schneider angle in combination with canal access angle and their related parameters

A novel approach in assessment of root canal curvature :Schneider angle in combination with canal access angle and their related parameters

-The effect of file size on the accuracy of Raypex5 apex locator- Dental research, Dental clinics, Dental prospective

Evaluation of base Metal Soldering in metal-porcelain bond strength in rApaired MetaCeranic 

entistry and apical sealing ability of lateral comaction using two different spreaders and vertical compaction using beefill devic.

.The effect of chlorhexidine on microleakage of composite restorations. 

Dentistry and apical sealing ability of lateral comaction using two different spreaders and vertical compaction using beefill devic

 Evaluation of base Metal Soldering in metal-porcelain bond strength in rApaired MetaCeranic casing

 Short-term effects of intensive non-surgical periodontal therapy and low-dose doxycycline on serum levels of IL-6, TNF-α and lipid profile in advanced periodontitis

.A study to assess the plaque inhibitory action of herbal-based toothpaste: A double blind controlled clinical trial 
 Relationships of Stress and Coping Styles to Periodontal Disease

 .A multi-center study on the relationship of Periodontal Disease to the
Presence and Severity of Coronary Artery Disease American


Ex-vivo Apical Seal Comparison of Root Canal Obturation Using MTA Fillapex Versus MTA
Orthograde

 comparsion pf high-resolution and standard zoom imaging modes in cone beam computed tomography for detection of longitudinal root fracture: An in vitro study
 2017
Making an implant level cast with the angled abutment and acrylic resin cap: A clinical report
 Evaluation of the relationship between upper intercanine and inner canthal distances in selected patients
 Comparison of transverse strength of three different types of heat cured resin acrylics
 The Accuracy of Four Impression-making Techniques in Angulated Implants Based on Vertical Gap
 Frequency of different maxillary sinus septal patterns found on cone-beam computed tomography and predicting the associated risk of sinus membrane perforation during sinus lifting
 2018
 Evaluation of the success rate of cone beam computed tomography in determining the location and direction of screw access holes in cement-retained implant-supported prostheses
 Coronal Microleakage of Teeth Restored with Cast Posts and Cores Cemented with Four Different Luting Agents after Thermocycling
 Cone beam computed tomographic survey of the mesiobuccal root canal anatomy in the maxillary first and second molar teeth of an Iranian population
 Accuracy of Cone-Beam Computed Tomography in Comparison with Standard Method in Evaluating Root Canal Morphology: An In Vitro Study
 Investigating Lifestyle and Dietary Style in Patients with Lymphoma of the Head and Neck Admitted to Razi Hospital in the City of Rasht
 THE EFFECTS OF DIFFERENT TORQUES ON DENTINAL CRACK FORMATION IN ROOT CANALS USING THE RACE ROTARY SYSTEM
 Modelling the Frequency of Depression using Holt-Winters Exponential Smoothing Method
 A Comparative Study of using walnut oil and biofilm as a separating medium on transverse strength of acrylic resin
 Solubility of zinc phosphate, glass inomer and resin modified glass inomer cement in artificial saliva: in vitro study
 Evaluation of Effect of Low-Dose Methotrexate on Osseointegration of Implants: A Biomechanical Study on Dogs
 Teaching ethics using games: Impact on Iranian nursing students' moral sensitivity
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1782