دوشنبه 1 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
مصوب
چاپ
 

طرح های تحقیقاتی مصوب

سال 1388

بررسی ارتباط بیماری پریودنتال با تنگی عروق کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی در سه مرکز درمانی شهرستان رشت.مجری طرح:دکتر رادافشار و دکتر شاد،همکاران طرح :خانم حورا حسینی ،دکتراحسان کاظم نژاد ، خانم معصومه انصاری

مقایسه تأثیر درمان پریودنتال با و بدون تجویزداکسی سایکلین با دوز پایین بر سطح سرمی TNFα، IL – 6 ، لیپیدهای سرمی در مبتلایان به پریودنتیت پیشرفته مجری طرح:دکتر گلپررادافشار،همکاران طرح :خانم فاطمه ترابی ، دکتر احسان کاظم نژاد،خانم نسترن میرفرهادی

-بررسی توافق مشاهده کنندگان در ارزیابی رادیو گرافیک پرکردگی کانال ریشه دندان در بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی. مجری طرح : دکتر صادقی ،همکاران طرح :دکتر رامین تبری ،دکتر مهران طارمسری ،دکتر احسان کاظم نژاد ، خانم نسترن میرفرهادی

سال 1389

مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کرو نالی ضخامت های مختلف MTA سفید و خاکستری. مجری طرح : دکتر صادقی همکاران طرح : آقای شهروز الماسی ،خانم مریم شکیبا

بررسی وضعیت دهان کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی بیمارستان 17 شهریور. مجریان طرح : دکتر وجدانی دکتر چراغی، همکاران طرح: دکتر گلپر رادافشار ، دکتر احسان کاظم نژاد ،آقای امیرحسین زرگران و خانم نسترن میرفرهادی

بررسی ایمونوهیستوشیمیایی p27,ki-67 expression در peripheral giant cell granuloma و central giant cell granuloma. مجریان طرح :دکتر شاهسواری ،همکاران طرح : دکترعلیرضا مصباح ،دکتر عاطفه قنبری ، دکتر مجمود حبیب زاده ، خانم روشنک سامانی و خانم نسترن میرفرهادی 

بررسی تأثیر "وارنیش فلوراید" بر رمینرالیزیشن ضایعات اولیه پوسیدگی شیارهای اکلوزال مولر اول دائمی بر اساس معیارهای کلینیکی و پاراکلینیکی(DIAGNODENT) طی یک دوره 7 ماهه.مجریان طرح : دکتر جوانه وجدانی-دکتر کتایون سالم-دکتر معصومه اسکندری ،همکاران طرح :دکتر احسان کاظم نژاد ،خانم فهیمه طالب زاده و خانم نسترن میرفرهادی

بررسی فراوانی بروزki67 دراسکواموس سل کارسینومای دهان و مری و عوامل مرتبط با آن. مجریان طرح :دکتر صدری-دکتر شاهسواری- دکتر متوسلی ،همکاران طرح :دکتر محمد جواد خرازی و خانم نسترن میرفرهادی

1390
 بررسی بقاء 3،5 و 10 ساله دندانهای تحت درمان های مشترک اندودانتیک،جراحی افزایش طول تاج و روکش های کامل.مجریان طرح:دکتر گلپررادافشار-دکتر فریده دارابی-دکتر مهران طارمسری-خانم آرزوشهبازی مقدم-دکتراحسان کاظم نزاد و خانم نسترن میرفرهادی
 بررسی ارزش تشخیصی دومد تصویربرداری standard zoom , high resolution zoom درتوموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه مخروطی درتشخیص شکستگی ریشه.مجریان طرح: دکترزهرا دلیلی-دکتر مهران طارمسری-خانم پری نازبشیرزاده و خانم فاطمه سلامت
 مقایسه ریزنشت کامپوزیت های دارای انقباش پلیمریزاسیون کم با کامپوزیت معمولی-مجریان طرح:دکتر مریم توانگر-دکتررضا دولو-دکترفریده دارابی-خانم مهسا کرم بین و نسترن میرفرهادی
 بررسی وضعیت بافری بزاق و پتانسیل پوسیدگی زایی پلاک دندانی درارتباط با رایدوگرافی بایت وینگ و معاینه کلینیکی-مجریان طرح: دکتر رضا طایفه دولو-دکتر فریده دارابی-دکتر زهرا دلیلی-خانم شقایق شاهین-خانم زهرا پورحبیبی و خانم نسترن میرفرهادی
 بررسی سفالومتریک راه هوایی فوقانی درکلاس های مختلف اسکلتالی فکین-مجریان طرح:دکتر طاهره محتوی پور-دکتر فائقه قلی نیا-دکتر سمیه نعمتی-مهندس فرشید مولایی-دکتر احسان کاظم نژاد-خانم لاله حبیبیو خانم نسترن میرفرهادی
 1391
 مقایسه آرامبخشی و ایمنی شربت میدازولام و مصرف خوراکی فرم تزریقی میدازولام دردرمنا های دندانپزشکی کودکان غیرهمکار 3تا6 ساله-مجریان طرح: دکتر کتایون سالم-دکتر مریم کوشا-دکتر حسین خوشرنگ-دکتر احسان کاظم نژاد-خانم محبوبه حسینی -خانم مرضیه کفاش رنجبرو خانم نسترن میرفرهادی
 بررسی تاثیر درمان پریودنتال برسطح سرمی لپتین و CRP درمبتلایان به سندرم متابولیک با پریودنتیت پیشرفته-مجریان طرح:دکتر گلپررادافشار-دکترمحمدحسن هدایتی امامی-دکتر احسان کاظم نژاد-دکتر سالم قدوسیان -خانم نسترن میرفرهادی
 بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه درک کودکان 11-14 ساله از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان-مجریان طرح:دکتر فایقه قلی نیا-دکترعلی رضا بهبودی-دکتر احسان کاظم نژآد-خانم نسترن میرفرهادی
 ارزیابی تغییرات عمودی و افقی چانه در نمای پروفایل از دیدگاه ارتودنتیست ، جراح فک و صورت و فرد عادی-مجریان طرح : دکتر فئقه قلی نیا-دکتر علی سیگارودی-حمیدرضا حورمند
 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه درک کودکان 14-11 ساله از کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت بهداشت دهان به زبان فارسیجریان طرح : دکتر فائقه قلی نیا-دکتر عنایت سیگارودی-علیرضا بهبودی
 بررسی دیدگاه های اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به فرایند انجام پایان و عوامل مرتبط با آن.مجریان طرح:نسترن میرفرهادی-دکتر گلپر رادافشار
 1392
 بررسی تاثیر دهانشویه چای سبز حاوی 1 % تانن برپلاک دندانی ،ژنژویت و رنگ پذیری سطح دندان-مجریان طرح: دکتر گلپر رادافشار-مهشید قطبی زاده-دکترفرشید سعادت-خانم نسترن میرفرهادی-دکتر احسان کاظم نژاد
 بررسی اثر پلاسبو بر میزان کنترل درد حین انجام جرمگیری و تسطیح سطح ریشه دندان ها-مجریان طرح: دکتر گلپر رادافشار-سمانه حاجی زاده-خانم نسترن میرفرهادیو دکتر احسان کاظم نژاد

مقایسه اثر تجویز میدازولام نازال با دگزمدتومیدین نازال در ایجاد آرام بخشی کودکان 4 تا 6 ساله غیر همکار-مجریان طرح:دکتر کتایون سالم-دکتر حسین خوشرنگ-پانیذ اذعانی-دکتر احسان کاظم نژادو خانم نسترن میرفرهادی

تعیین ارزش تشخیصی  شاخص های رادیومورفومتریک مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال زنان یائسه مبتلا به استئوپروز، استئوپنی و نرمال در جمعیت گیلانی-مجریان طرح: دکتر سمیه نعمتی-دکتر زهرا دلیلی-زهره ارزین

بررسی میزان اثر بالینی ژل کلرهگزیدین دربیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن.مجریان طرح : دکتربردیا ودیعتی-سمیرا فتحی .خانم زهرا پورحبیبی

طرح های مصوب برتر سال 1396 
تاثیر لیزر کم توان Diode در درمان موکوزیت متعاقب کمورادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت :کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور 
مجری طرح: دکتر صفا متوسلی 
 ارزیابی اثرات ضد التهابی ژل حاوی عصاره ی هیدروالکلی پوست انار در درمان بیماران مبتلا به ژنژیویت و یا پریودونتیت مزمن خفیف، مراجعه کننده به دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1397
مجری طرح : دکتر میثم ملک زاده 
 بررسی اثر کورکومین خوراکی در پیشگیری و روند موکوزیت دهانی متعاقب شیمی درمانی و رادیوتراپی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1397
مجری طرح : دکتر سید جواد کیا 
 اثر شستشوی اسپری اب و هوا بر روی سمان باقی مانده در رستوریشن ایمپلنت سمان شونده(cement-retained) به هنگام استفاده از سمان گلاس اینومر :یک مطالعه آزمایشگاهی
 مجری طرح : دکتر حمید نشاندار اصلی- دکتر زهرا دلیلی
بررسی آزمایشگاهی مقاومت شکست دندان های درمان ریشه شده (با کانال های بیضوی) در سه تکنیک مختلف ترمیم با پست پست ریختگی، پست پیش ساخته ی فلزی با مقطع گرد و پست پیش ساخته ی فلزی با مقطع گرد تغییرداده شده توسط آمالگام
 مجری طرح :دکتررضا طائفه دولو، دکتر مریم توانگر، دکتر فریده دارابی
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/01
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2591