شنبه 2 شهریور 1398
EN
منو
 
 
نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات    
-کاربر گرامي! گيرنده مورد نظر خود را انتخاب کرده و نظرات خود را ارسال نماييد.
نماييد پاسخ سوال شما حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از طریق Email برای شما ارسال می شود.
گيرنده :
فرستنده :  
پست الکترونيکي :  
موضوع :  
متن :  
نوع :
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1129
 
     
 
 
قوانین پژوهشی
چاپ
 

مقدمه:

براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسیارشد و بالاتر جهت اخذ مدرک تحصیلی موظف به گذراندن واحد پایان‌نامه به عنوان آخرین بخش دوره تحصیلی خود می‌باشند به همین منظور و به دلیل آموختن شیوه تحقیق و افزایش قدرت اعتماد به نفس در انجام فعالیتهای مستقل علمی و تحقیقی و پرورش روحیه تتبع، دانشجو و دستیار موظف است در یکی از زمینههای مربوط به رشته تحصیلی خویش به انجام کار تحقیقی بپردازد و نتایج آن را به صورت پایان‌نامهای مطابق مفاد این آیین‌نامه ارایه نماید.

تعریف پایان‌نامه:

پایان‌نامهی فارغالتحصیلان رساله (کار مکتوب)ی است که در آن دانشجو زیر نظر استاد راهنما در یک مساله‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با رشتهای که از آن فارغالتحصیل خواهد شد به تحقیق میپردازد.

کلیات:

ماده 1 - واحد پایان‌نامه جزء واحدهای درسی اجباری دانشجو است که ارزش آن از نظر نظام واحدی، مطابق مفاد آیین‌نامه آموزش هر دانشکده می‌باشد.

ماده 2 - این آیین‌نامه شامل کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، PhD، دکترای عمومی، دستیاران دوره‌های تخصصی و فوق‌تخصصی دانشکده‌های مختلف وابسته به این دانشگاه می‌باشد.

ماده 3 -  انجام و نگارش پایان‌نامه توسط دانشجو تحت نظارت و راهنمایی مستمر استاد راهنما و اساتید مشاور صورت می‌گیرد.

ماده 4 - طراحی و اجرای پایان‌نامه گروهی با صلاحدید استاد راهنما و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده انجام می‌پذیرد.

تبصره 1: در صورت اختلاف نظر در شورای پژوهشی دانشکده می‌توان در این زمینه از معاونت پژوهشی دانشگاه استعلام کرد.

ماده 5 - با عنایت به بخشنامه شماره 11349 مورخ 13/10/76 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تحقیقی بودن پایان‌نامه‌های دوره‌های مختلف، مسئولان ذی‌ربط هر دانشکده موظف می‌باشند تا در تصویب و تعیین عناوین پایان‌نامه‌ها‌ی خود به تحقیقی بودن آن توجه کامل داشته‌باشند.

تعریف و شرح وظایف مجریان پایان‌نامه:

ماده 6 - دانشجو: منظور از دانشجو در این آئین‌نامه کلیه افرادی هستند که مطابق مقررات ملزم به اخذ و گذراندن واحد پایان‌نامه می‌باشند.

ماده 7 وظایف دانشجو:

1-     انتخاب واحد پایان‌نامه به عنوان یک واحد درسی در زمان مقرر؛

2-     مشاوره و تعیین استاد راهنما؛

3-      تکمیل فرم‌های مربوط به انتخاب پایان‌نامه و استاد راهنما؛

4-     پیگیری روند ثبت موضوع پایان‌نامه با هماهنگی استاد راهنما؛

5-     فعالیت مستمر روی موضوع پایان‌نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاورو بهره‌گیری از هسته‌های مشاوره دانشکده‌ها؛

6-     ارایه گزارش‌های سه ماهه پیشرفت کارتحقیق در سه مرحله زمانی25%،50%و75% یا شرکت در جلسه‌های هماهنگی با استاد راهنما و مشاور(اجرای این بند بستگی به دانشکده مربوطه دارد).

ماده 8 استاد راهنما: استاد راهنما می‌بایست از اعضای هیأت‌علمی دانشکده مربوطه بوده و حداقل از درجه علمی استادیاری برخوردار باشد.

تبصره 1: استاد راهنما باید حتماً سابقه حداقل مشاوره دو پایان‌نامه را داشته باشد.

تبصره 2: چنانچه لازم باشد پایان‌نامه با  راهنمایی استادی از دانشکده دیگر به اجرا درآید توافق شورای پژوهشی دانشکده محل تحصیل دانشجو ضروری است.

تبصره 3: به پیشنهاد استاد راهنما و موافقت معاونت پژوهشی دانشکده و تائید شورای پژوهشی دانشکده اعضای هیأت‌علمی سایر دانشگاه‌ها یا محققین دیگر می‌توانند به عنوان استاد مشاور انتخاب شوند.

تبصره 4: در صورتی‌که در دانشکده اعضای هیأت‌علمی با درجه استادیار به حد کفایت وجود نداشته باشد با تائید شورای پژوهشی و معاونت پژوهشی دانشکده می‌توان از اعضای هیأت‌علمی مربی با حداقل 5 سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی به‌عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

ماده 9 انتخاب استاد راهنما به تقاضای دانشجو و موافقت  استاد مورد نظر و تائید شورای پژوهشی و معاونت پژوهشی دانشکده می‌باشد.

ماده 10 هر پایان‌نامه می‌تواند حداکثر 2 استاد راهنما داشته باشد در هر صورت استاد راهنمای اول مسئول اجرای پایان‌نامه شناخته می‌شود.

تبصره 1 : تعدد استاد راهنما با ذکر دلایل قانع کننده از طرف شورای پژوهشی گروه پیشنهاد می‌شود و باید به تائید  شورای پژوهشی دانشکده برسد.

تبصره 2 : تعیین میزان معادل واحد آموزش برای هر استاد راهنما به عهده آموزش دانشکده‌های مربوطه می‌باشد.

ماده 11 - هر استاد راهنما می‌تواند حداکثر با تایید شورای پژوهشی دانشکده بطور همزمان دو پایان‌نامه را راهنمایی نماید.

تبصره 1: در دانشکده پرستاری مامایی هر عضو هیأت‌علمی می‌تواند حداکثر راهنمایی دو پایان‌نامه را همزمان  به عهده داشته باشد.

تبصره 2: شورای پژوهشی دانشکده بر مبنای شاخص‌های ویژه می‌تواند بیش از دو پایان‌نامه را برای اعضای هیأت‌علمی تصویب کند.

ماده 12 - وظایف استاد راهنما  :

1 داشتن مسئولیت اصلی در هدایت مستقیم دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقیق و صحت علمی مطالب مندرج در پایان‌نامه؛

2 همکاری با دانشجو در تکمیل فرم پیش‌نویس پایان‌نامه جهت ارایه به شورای پژوهشی دانشکده  برای ثبت موضوع پایان‌نامه؛

3 ارایه فرم‌های مربوط به ثبت موضوع پایان‌نامه به معاونت پژوهشی دانشکده حداکثر ظرف مدت 2 هفته از زمان تکمیل آن و پیگیری‌های لازم؛

4 تشکیل حداقل دو جلسه با مشارکت اساتید مشاور و دانشجو بمنظور بررسی پیشرفت کار پایان‌نامه و تهیه صورتجلسه برای ارایه در زمان دفاع؛

5 آماده‌سازی دانشجو در جهت انجام جلسه دفاع از پایان‌نامه و شرکت در جلسه دفاع از پایان‌نامه

تبصره:  دانشکده‌هایی که دارای امکانات مناسب هستند می‌توانند جلسه‌ای به عنوان پیش دفاع جهت آمادگی بیشتر دانشجو و استاد راهنما برگزار نمایند.

ماده 13 - استاد مشاور دارای شرایط زیر است :

1 - استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و با تایید شورای پژوهشی دانشکده جهت هدایت و مشاوره در اجرای پایان‌نامه مشخص می‌گردد.حداکثر تعداد استاد مشاور 2 نفر می‌‌‌باشد.

2 - استاد مشاور باید ترجیحاً از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه یا از محققین مؤسسات علمی و پژوهشی برجسته کشور پس از تایید شورای پژوهشی دانشکده باشد.

3 - استاد مشاور باید حداقل دارای مرتبه مربی یا مدرک کارشناسی ارشد بوده و تخصص‌های  لازم را  در هدایت پایان‌نامه داشته باشد.

4 - هر استاد مشاور می‌تواند بطور همزمان مشاوره حداکثر پنج پایان‌نامه را به‌عهده داشته باشد. افزایش بیشتر بر اساس موافقت شورای پژوهشی دانشکده مربوطه ممکن خواهد بود.

ماده 14- وظایف استاد مشاور

1-   استاد مشاور مسئولیت صحت علمی موارد مشاوره شده (عمدتاً آمار حیاتی و روش تحقیق) و هدایت و انجام مراحل پایان‌نامه را دارد.

2-   کلیه نظرهای استاد مشاور در نهایت با توافق استاد راهنما در تدوین پایان‌نامه اعمال می‌گردد.

 

زمان انتخاب واحد پایان نامه:

ماده 15- دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف باید طبق برنامه زمان‌بندی ذیل نسبت به انتخاب موضوع و ثبت آن اقدام نمایند:

الف- دانشجوی دوره‌های کارشناسی ارشد و Ph.D  مطابق مصوبات دوره‌های مذکور؛

ب- دانشجوی دوره دکترای پزشکی عمومی از شروع کارآموزی تا قبل از امتحانات جامع کارورزی؛

ج- دانشجوی دوره دکترای دندانپزشکی از سال چهارم دوره تحصیلی طی مدت یک سال؛

د- دانشجوی دوره تخصصی تا پایان سال اول دستیاری تخصصی و دانشجوی دوره فوق‌تخصصی تا پایان سال اول دستیاری فوق‌تخصصی؛

تبصره: در صورت عدم رعایت زمان‌بندی انتخاب واحد پایان‌نامه در رشته‌های یادشده برابر آیین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه با دانشجو برخورد می‌شود.

شرایط انتخاب و ثبت طرح پیشنهادی (Proposal) پایان نامه:

ماده 16- هر دانشجو باید فقط یک طرح پیشنهادی را جهت پایان‌نامه خود انتخاب نماید.

ماده 17- در رشته‌های دکترای حرفه‌ای با تایید شورای پژوهشی گروه یا گروه‌های ذی‌ربط یک طرح می‌تواند به صورت گروهی توسط چند دانشجو از یک رشته یا رشته‌های مختلف انتخاب شود.

تبصره: در چنین مواردی حیطه‌کاری هر دانشجو به وسیله استاد راهنما باید دقیقاً مشخص و در فرم‌های مربوطه درج گردد.

ماده 18- دانشجو می‌تواند طرح پیشنهادی پایان‌نامه را مطابق روش‌های زیر به دست آورده و انتخاب نماید.

1-    پیشنهاد از طرف دانشجو به استاد راهنما (که در این صورت طرح پیشنهادی یا برگرفته از ذهن خود دانشجو است یا از طرف سایر افرادو... به دانشجو ارایه شده‌است).

2-     طرح پیشنهادی از طرف استاد راهنما.

3-    طرح پیشنهادی از طرف مجریان طرح‌های تحقیقاتی که در این صورت باید از آغاز ارایه طرح پیشنهادی، نام دانشجو/دستیار به عنوان یکی از همکاران مجری طرح ذکر شده باشد.

4-    تبصره: در موارد استثنا شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم‌گیری می‌نماید.

5-    طرح پیشنهادی از طرف شرکت‌ها و مؤسساتی که متقاضی انجام خدمات تحقیقاتی هستند. در این گونه موارد در صورتی که انجام پژوهش متضمن منافع مالی است، قبلاً باید حقوق قانونی افراد مشخص شود.

ماده 19- تکمیل روند ثبت طرح پیشنهادی پایان نامه:

الف- تکمیل فرم مخصوص خلاصه اطلاعات(فرم شماره 1 پیوست ضمیمه) و پیش‌نویس طرح تحقیقاتی( فرم شماره 2 پیوست).

ب- تحویل فرم‌های تکمیل شده بعد از طرح در شورای گروه و تایید اولیه مدیر گروه به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده یا مراکز تحقیقات مصوب و دارای موافقت اصولی جهت بررسی‌های لازم.

تبصره: در صورتی که موضوع مربوط به مراکز تحقیقات مصوب و دارای موافقت اصولی باشد فرم‌های تکمیل شده به آن مراکز ارسال خواهد شد  .

ج- پذیرش یا رد طرح پیشنهادی یاد شده توسط شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی مربوطه همراه با ذکر دلایل منطقی به استاد راهنما.

تبصره: معاونت پژوهشی دانشکده موظف است در هر ترم تحصیلی فهرست عناوین پایان‌نامه‌های مصوّب آن دانشکده را مطابق قالب تعیین شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال دارد.

د- در صورتی که معاون پژوهشی دانشکده یا شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی مربوطه لازم بداند جهت رفع ابهامات می‌تواند عنوان پایان‌نامه را در جلسه شورای پژوهشی دانشکده در حضور استاد راهنما به شور بگذارد.

تبصره: در صورت صلاحدید معاونت پژوهشی دانشکده یا رییس مرکز تحقیقات و استاد راهنما حضور دانشجو در جلسة فوق بلامانع می‌‌‌باشد.

ه- معاونت پژوهشی دانشکده موظف است حداکثر تا دو ماه نسبت به بررسی نتیجه شورای پژوهشی یا مرکز تحقیقات و تصویب یا رد طرح پیشنهادی پایان‌نامه اقدام نماید.

شرایط تغییر( تعویض یا اصلاح)طرح پیشنهادی پایان نامه:

 ماده 20- هر دانشجو بعد از ثبت طرح پیشنهادی پایان‌نامه فقط یک بار حق تعویض آن را دارد که این تعویض باید با ذکر دلایل منطقی از طرف استاد راهنما بوده و به تایید شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات برسد. در صورت تعویض عنوان، مراحل ثبت عنوان جدید پایان‌نامه مجدداً تکرار می‌شود.

ماده 21- اصلاح عنوان پایان‌نامه در صورتی قابل قبول است که پایان‌نامه از چهار چوب مصوب اولیه در زمینه‌های اهداف، روش اجرا و ... خارج نشود. اصلاح عنوان پایان‌نامه نیز فقط یک بار امکان‌پذیر است و می‌باید توسط دانشجو و استاد راهنما به شورای پژوهشی گروه اعلام و به اطلاع و تصویب نهایی معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات برسد.

شرایط تغییر اساتید راهنما و مشاور:

ماده 22- هر دانشجو فقط یک مرتبه مجاز به تغییر استاد راهنما می‌باشد که این تغییر باید با موافقت طرفین وبا ذکر دلایل کافی و قانع‌کننده بوده به تصویب معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات برسد.

تبصره: تصمیم در موارد استثناء به عهده شورای پژوهشی دانشکده می‌باشد.

ماده 23- در صورت عدم امکان هدایت پایان‌نامه توسط استاد راهنما، استاد راهنما یا دانشجو، استاد راهنمای جدید را به معاونت پژوهشی دانشکده معرفی می‌کند تا در صورت تایید هدایت پایان‌نامه را به عهده بگیرد.

تبصره: در مورد تحقیقاتی که در مراکز تحقیقات صورت می‌گیرد موافقت شورای پژوهشی مرکز ضروری‌ست.

ماده 24- در صورتی که طول مدت غیبت استاد راهنمای اصلی بیش از دو پنجم مدت زمان مجاز اجرای پایان‌نامه باشد، این غیبت به منزله تغییر استاد راهنما تلقی می‌گردد.

ماده 25- تغییر استاد مشاور باید به پیشنهاد استاد راهنما با ذکر دلایل کافی و قانع کننده بوده و حداکثر یک مرتبه در طول پایان‌نامه امکان پذیر است. این تغییر باید به تایید معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات برسد.

تبصره: پیشنهاد دانشجو برای تغییر استاد مشاور باید از طرف استاد راهنما انجام پذیرد.

حداقل و حداکثر زمان اجرای پایان نامه:

ماده 26- حداقل فاصله زمانی لازم بین ثبت (تصویب رسمی)موضوع پایان‌نامه تا جلسه دفاع مطابق آیین نامه آموزش هر رشته می‌باشد.

ماده 27- حداکثر زمان مجاز برای اجرای پایان‌نامه با توجه به آیین نامه‌های حداکثر طول مدت تحصیل در مقاطع و رشته‌‌های مختلف تحصیلی تعیین می‌گردد.

ترکیب هیأت داوران پایان‌نامه:

ماده 28- اعضای هیأت داوران عبارتند از:

الف- استاد(ان) راهنما؛

ب- استاد(ان) مشاور(در صورت وجود)؛

ج- دو نفر از اساتید داور که متخصص در رشته مربوطه می‌باشند و یک نفر از ایشان باید از گروه آموزشی مربوطه و با معرفی مدیر گروه انتخاب شود و فرد دیگر با انتخاب معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی مربوطه (با تایید معاونت پژوهشی دانشکده)مشخص می‌گردد؛

د- شخص معاونت پژوهشی دانشکده یا نمایندة ایشان؛

ه- یک نفر با تجربه در زمینه روش تحقیق که در زمان تصویب پروپوزال حضور داشته‌اند.

تبصره: در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی می‌توان به پیشنهاد استادان راهنما و مشاور از استادان خارج از دانشگاه نیز به عنوان داور دعوت به عمل آورد که در چنین مواردی صلاحیت فرد داور باید به تایید شورای پژوهشی دانشکده مربوطه رسیده باشد.

دفاع از پایان نامه

ماده 29-دفاع از پایان‌نامه برای کلیه دانشجویانی که مشمول گذراندن این واحد می‌‌‌باشند اجباری است.

ماده 30- دفاع از پایان‌نامه پس از تدوین آن توسط دانشجو و تایید استاد(ان) راهنما و مشاور مبنی بر قابل دفاع بودن پایان‌نامه در حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد.

تبصره: شرایط لازم برای دفاع پایان‌نامه در مورد دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی تابع مصوبه شورای دانشگاه دال بر ارایه پذیرش مقاله از یک مجله معتبر علمی است.

ماده 31- دانشجو موظف است پیش‌نویس پایان‌نامه را که به تایید استاد(ان) راهنما و مشاور رسیده‌است، جهت اقدامات لازم در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات مربوطه قرار دهد.

تبصره : دانشجو موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان سقف مجاز زمانی برای گذراندن پایان‌نامه پیش‌نویس آنرا تحویل معاونت پژوهشی دانشکده نماید.

ماده 32- معاونت پژوهشی دانشکده موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از دریافت پیش نویس پایان‌نامه اقدامات لازم جهت برگزاری جلسه دفاع را فراهم آورد.

تبصره : دانشکده یا مرکز تحقیقات مربوطه موظف است حداقل دوهفته قبل از زمان دفاع کپی کامل پیش نویس پایان‌نامه را به صورت چاپی یا توسط پست الکترونیک در اختیار داوران قرار دهد.

ماده 33- زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر آن با اعلام کتبی به وسیله معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات مربوطه به اطلاع استاد(ان) راهنما، مشاور و داوران و با درج آگهی در تابلو اعلانات به اطلاع عموم برسد.

تبصره : نحوه برگزاری جلسه دفاع با توجه به شرایط هر دانشکده به صورت اختصاصی یا عمومی برگزار می‌گردد.

ماده 34- دانشکده یا مرکز تحقیقات مربوطه موظف است مکاتبات و تسهیلات لازم جهت جلسه دفاع از پایان‌نامه را فراهم آورده و امکانات مورد نیاز جهت ارایه هر چه بهتر پایان‌نامه را در اختیار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد.

ماده 35- محل برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه باید در یکی از اماکن متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گیلان باشد.

تبصره : چنانچه به دلایلی لازم باشد که جلسه دفاع از پایان‌نامه در محلی غیر از اماکن متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار گردد، این موضوع به درخواست استاد راهنما و با ذکر دلایل کافی و با تایید معاونت پژوهشی دانشکده مقدور می‌‌‌گردد.

ماده 36- به طور کلی جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجو یا دستیار هنگامی اعتبار دارد که با حضور استاد راهنما، نماینده معاونت پژوهشی دانشکده و حداقل یک داور تخصصی رشته مربوطه، انتخابی از طرف معاون پژوهشی دانشکده، انجام گیرد.

تبصره : در مواردی که استاد راهنما با ارایه دلایل مستند و مورد تایید معاونت پژوهشی دانشکده برای خود جانشین مشخص نموده‌است این جانشین می‌تواند در جلسه دفاع از پایان‌نامه به جای استادراهنما حضور یافته و وظایف محوله را انجام دهد.

ماده 37 : تغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاع از پایان‌نامه فقط یک بار و با ارایه دلایل مستند مورد تایید معاونت پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقات مربوطه امکان پذیر می‌باشد.

تبصره : در صورت عدم برگزاری جلسه دفاع برای بار دوم موضوع طی صورتجلسه‌ای جهت تصمیم‌گیری بعدی به شورای پژوهشی دانشکده ارسال می‌شود.

ارزشیابی پایان نامه:

ماده 38 : وظیفه ارزشیابی پایان‌نامه به عهده اعضای هیأت داوران است که نتیجه آن به صورت نمره پایان‌نامه اعلام می‌گردد.

ماده 39 : هیأت داوران(ماده 28) بلافاصله پس از جلسه دفاع، در جلسه‌ای جداگانه و بدون حضور دانشجو و میهمانان دیگر اقدام به تکمیل فرم ارزشیابی و جمع‌بندی و استخراج نمرة پایان‌نامه می‌‌‌نمایند.

ماده 40 : در مواردی که تعداد استادان راهنما یا مشاور بیش از یک نفر است میانگین نمرات داده شده توسط ایشان به عنوان یک نمره در برگه ارزشیابی هیأت داوران محاسبه می‌‌‌گردد.

ماده 41 : بعد از استخراج نمره هر یک از داوران، از مجموع نمرات معدل‌گیری به عمل آمده و نمره پایان‌نامه بر اساس معیار یک تا بیست، مشخص می‌‌‌گردد.

ماده 42 : فرم صورتجلسه دفاع در حین جلسه تکمیل و به همراه برگه‌های ارزشیابی داوران به امضای هیأت داوران می‌‌‌رسد.

ماده 43 : چنانچه دریافت نمره دانشجو/دستیار از طریق هیأت داوران منوط به تغییراتی در پایان‌نامه باشد، دانشجو/دستیار موظف خواهد شد با هماهنگی استاد(ان) راهنما اصلاحات لازم را انجام داده و با ارایه آن به داور مربوطه و تایید نهایی معاون پژوهشی دانشکده یا رییس مرکز تحقیقاتی، نمره نهایی را اخذ نماید.

ماده 44 : زمان لازم برای ارایه و دفاع پایان‌نامه حداقل 35 دقیقه می‌‌‌باشد.

ماده 45 : چنانچه پایان‌نامه توسط دو دانشجو اخذ شده باشد باید در ارایه و دفاع از پایان‌نامه سهم هر کدام در ابتدا مشخص شده‌باشد.

ماده 46 : در صورتی که در جلسه دفاع از پایان‌نامه بیش از نیمی از هیأت داوران به این نتیجه برسند که دفاع کامل نبوده و جهت تکمیل آن نیاز به برگزاری جلسه دیگری می‌‌‌باشد، این مسئله در فرم صورتجلسه منعکس شده و هماهنگی‌های لازم جهت جلسه دفاع از پایان‌نامه بعدی به عمل خواهد آمد.

تبصره : جلسه دفاع مجدد حداکثر یک مرتبه برگزار خواهد شد.

ماده 47 : ارزشیابی پایان‌نامه‌ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره‌گذاری از صفر تا بیست صورت می‌گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می‌شوند:

عالی:                     پایان‌نامه‌های با نمره 19 تا 20

بسیار خوب              پایان‌نامه‌های با نمره 17 تا 99/18

خوب                     پایان‌نامه‌های با نمره 14 تا 99/16

غیر قابل قبول           پایان‌نامه‌های با نمره کمتر از 14

تبصره: پایان‌نامه‌هایی می‌توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا نامه پذیرش چاپ در این مجلات را ارایه نمایند. بدیهی‌ست که ارایه مقاله و یا نامه پذیرش چاپ مقاله باید پیش از دفاع پایان‌نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد.

متفرقه:

ماده 48 : مسئولیت حقوقی کلیه مطالب مندرج در پایان‌نامه به عهده‌استاد راهنما می‌‌‌باشد.

ماده 49 : کلیه حقوق مادی و معنوی که پایان‌نامه متضمن آن است ( اعم از درج پایان‌نامه به صورت مقاله یا کتاب یا منافع مالی حاصل از کشف یا استخراج ماده یا ساخت دستگاه جدید و اتخاذ روشی نوین و خاص ...) برای استاد(ان) راهنما، مشاور و دانشجو به طور مشترک محفوظ است.

ماده 50 : در صورتی که قرار باشد پایان‌نامه به صورت یک طرح تحقیقاتی یا بخشی از آن به اجرا در آید و بالعکس، مشمول کلیه قوانین و مقررات مترتب بر طرح‌های تحقیقاتی خواهد بود و استاد(ان) راهنما موظف است قبل از تصویب عنوان پایان‌نامه موضوع را به اطلاع معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده برساند.

تبصره: قبل از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه استاد(ان) راهنما مجاز به شروع تحقیق نمی‌باشند.

ماده 51 : استاد(ان) راهنما و دانشجو/دستیار هنگام ارایه پایان‌نامه در سایر مجامع علمی و تحقیقی موظف به درج این مطلب که «این پایان‌نامه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان انجام پذیرفته» می‌‌‌باشند. در غیر این صورت حق هرگونه پیگیری بعدی برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.

ماده 52 : مواردی که در این آیین نامه ذکر نگردیده‌است با صلاحدید شورای پژوهشی دانشگاه تصمیم‌گیری و به اجرا درخواهد آمد.

ماده 53 : این آیین‌نامه در سیزده بخش و پنجاه و سه ماده و سی تبصره در جلسه کمیته بازبینی و تدوین پایان‌نامه‌ها (جلسه بررسی پیشنهادات اصلاحی صاحبنظران دانشگاه)مورخ6/6/87  به تصویب رسیده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2553