شنبه 2 شهریور 1398
EN
منو
 
 
نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات    
-کاربر گرامي! گيرنده مورد نظر خود را انتخاب کرده و نظرات خود را ارسال نماييد.
نماييد پاسخ سوال شما حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از طریق Email برای شما ارسال می شود.
گيرنده :
فرستنده :  
پست الکترونيکي :  
موضوع :  
متن :  
نوع :
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1129
 
     
 
چاپ

 

عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 آناتومی دندان

 

 1- اطلاعات کلی درباره آناتومی دندان‌ 2- نام‌گذاری و فرمول‌های دندان‌های شیری و دائمی 3- چگونگی رشد و نمو و رویش دندان‌های شیری و دائمی 4- آناتومی هر یک از دندان‌های شیری 5- آناتومی هر یک از دندان‌های دائمی 6- تشریح حفره پالپ هریک از دندان‌های دائمی

 

   

 دندانپزشکی ترمیمی 1

 

 1- مقدمه دندانپزشکی ترمیمی 2- شناخت کامل در مورد پوسیدگی دندان – تئوری‌های مربوط به ایجاد آن واشکال مختلف کلینیکی 3- شناخت وسایل دستی و چرخشی 4- اصول تهیه حفره‌ها در مورد پرکردگی‌های آمالگام در کلاس‌بندی‌های مختلف 5- اصول تهیه حفره‌‌ها در مورد پرکردگی‌ با کامپوزیت

 

   

 دندانپزشکی ترمیمی 2

 

 1- معاینات کلینیکی، رادیوگرافی و طرح درمان (طرح درمان معاینات کلینیکی) 2- طرق خشک نگهداشتن و جدا کردن دندان مورد عمل (طرق ایزولاسیون در ترمیمی) 3- شناخت مواردی که برای حفاظت و پوشش پالپ مصرف می‌گردد (Liner + Base) 4- پوشش پالپ در دندان‌هایی که پالپ آنها باز شده است (پوشش پالپ کپ) 5- ساخت و رابطه مواد پرکننده با نسوج اطراف دندان (رابطه پریو با ترمیمی) 6- اساس بیولوژیکی و ملاحظات کلینیکی برای تهیه حفره 7- شناخت در مورد آمالگام‌ها و طرز کار با آن (شناخت کلینیکی آمالگام و طرز کار با آن) 8- پرداخت آمالگام و اثر بر روی دوام پرکردگی 9- کنترل عفونت 10-پین‌ها وموارد استفاده آن

 

   

دندانپزشکی ترمیمی 3

 

Post و موارد و طرز استفاده آن در دندانپزشکی ترمیمی (ترمیم دندان‌های درمان ریشه شده) 2- شناخت مواد همرنگ دندان و مقایسه خواص مختلف آنها (سمان سیلیکات – گلاس‌‌آینومر – کامپوزیت) 3- شناخت کامل در مورد مواد کامپوزیت 4- روش اسیداچ در مورد پرکردگی با کامپوزیت (تراش کامپوزیت و نحوه کاربرد آن) 5-معرفی مواد چسبنده به دندان 6- پرداخت کامپوزیت 7- کاربردهای جانبی کامپوزیت (دندانپزشکی زیبایی) 8- شناخت در مورد طلای دندانپزشکی 9- اصول تهیه حفره برای پرکردگی‌های طلا 10-عدم موفقیت در درمان‌های دندانپزشکی ترمیمی

 

   

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/23
چاپ

 

عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 دندانپزشکی ترمیمی 1

 

1- تراش حفره‌های آمالگام شامل: CL I,II,III,V Amalgam Buccal Pit Distolingual groove Pin Amalgam 2- تراش حفره‌های کامپوزیت شامل: CL III CL IV CL V 3- ترمیم کلیه حفرات مذکور

   

 دندانپزشکی ترمیمی 2

1- (3 مورد)Fissure sealant 2-(7 مورد)CLI Amalgam rest & Simple Box Rest 3-(1 مورد)Preventive Resin Rest. تعداد فوق حداقل مورد نیاز است.

 
   

 دندانپزشکی ترمیمی3

1-ترمیمی کامپوزیت کلاسIII (3مورد) 2-ترمیمی کامپوزیت کلاس V (1مورد) 3-ترمیمی کامپوزیت (سایر کلاسها)،(5 مورد) 4-ترمیمی آمالگام کلاس II (4مورد) 5-سایر انواع ترمیمی های آمالگامی (5مورد) تعداد فوق حداقل مورد نیاز است. 

   

دندانپزشکی ترمیمی 4

1-ترمیمی کمپلکس آمالگامی و کامپوزیتی (9مورد) 2-(1 مورد) Post Restorative 3-سایر انواع ترمیمی ها(4 مورد) تعداد فوق حداقل مورد نیاز است    

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/23

طرح دوره دروس گروه ترمیمی 

 
 فایل طرح دوره مواد دندانی 1
 فایل طرح دوره مواد دندانی 2
 فایل طرح دوره ترمیمی 1 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 2 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 3 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 4 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 1 نظری
 فایل طرح دوره ترمیمی 2 نظری
 فایل طرح دوره ترمیمی 3 نظری
فایل طرح دوره آناتومی دندان نظری ترمیمی
فایل طرح دوره آناتومی دندان عملی ترمیمی
طرح درس آناتومی و مورفولوژی 
طرح درس مواد دندانی 1 نظری 
 طرح درس مواد دندانی 2
طرح درس مواد دندانی جدید 
 طرح درس ترمیمی 1 نظری
 طرح درس ترمیمی 2 نظری
طرح درس ترمیمی 3 نظری 
طرح درس آناتومی دندان عملی
طرح درس آناتومی دندان نظری 
 طرح درس ترمیمی 1 عملی
طرح درس ترمیمی 2 عملی 
طرح درس ترمیمی 3 عملی 
طرح درس ترمیمی 4 عملی 

دانلود فایل   LOG Book   دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی     

تهیه کننده گان :دکتر دولو-دکتر توانگر-دکتر دارابی-دکتر رستم زاده-دکتر معین-دکتر کرابی-   دکتر محمدی-دکتر صادقی


 

 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/06/06
چاپ

 

نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر مریم توانگر

دانشیار

مدیرگروه 

دکتر رضا طایفه دولّو دانشیار
دکتر فریده دارابی
دانشیار
دکتر نیلوفر معین استادیار
دکتر طیبه رستم زاده استادیار
دکتر یاسمن صادقی استادیار
دکتر سیده فرشته ناصر علوی
 استادیار 
دکتر سونیا دادفر
استادیار
 
فاطمه پورنصیری
پرستار دندانپزشکی
راحله ربی
 پرستار دندانپزشکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/25
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   5356