شنبه 2 شهریور 1398
EN
منو
 
 
نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات    
-کاربر گرامي! گيرنده مورد نظر خود را انتخاب کرده و نظرات خود را ارسال نماييد.
نماييد پاسخ سوال شما حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از طریق Email برای شما ارسال می شود.
گيرنده :
فرستنده :  
پست الکترونيکي :  
موضوع :  
متن :  
نوع :
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1129
 
     
 
چاپ

 

عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات
 

پروتز متحرک کامل 1

  1- مقدمات: تعریف پروتز (Terminology) - انواع پروتزهای دندانی - علل جایگزینی - محدودیت‌های پروتزهای متحرک 2- آناتومی فانکشنال در ارتباط با پروتز کامل: - استخوان‌شناسی - آناتومی داخل دهان - آناتومی عضلات در ارتباط مستقیم با پروتز کامل - مخاط دهان میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک - شناخت سطوح پروتز کامل - آناتومی یک سوم تحتانی صورت 3- قالب‌گیری: - تعریف - اهداف قالب‌گیری: - حفظ انساج - ساپورت - ثبات - گیر - زیبایی - مواد قالب‌گیری - تعریف مفاهیم انواع قالب‌گیری (فقط تعریف) - قالب‌گیری اولیه: - تهیه کست اولیه - تری‌ اختصاصی - قالب‌گیری اصلی: - بور در مولدینگ - قالب‌گیری اصلی - باکسینگ - تهیه کست اصلی 4- حرکات فک پایین - آناتومی T.M.J - آناتومی عضلات و لیگامان‌های مؤثر در حرکات و محدودیت‌ حرکات فک پایین - حرکات کندیلی - محورهای چرخشی - مسیر حرکات جابجایی - حرکات مرزی Border Movements 5- روابط فکی: - روابط عمودی Vertical Relation - روابط افقی Horizontal Relation - روابط وضعیتی Orientation Relation - رکورد بیس - مراحل عملی ثبت روابط فکی به‌طریقه متداول 6- انتخاب دندان: - دندان‌های قدامی: - اندازه - فرم - رنگ - جنس - دندان‌های خلفی: - اندازه - فرم - رنگ - جنس - مزایا و معایب دندان‌های مصنوعی آکریلی و چینی 7- آرتیکولاتورها: - تعریف - تقسیم‌بندی - ساده - از پیش تنظیم‌ یافته - قابل تنظیم - معرفی یک آرتیکولاتور از پیش تنظیم‌ یافته نظیر Free Plane - معرفی یک آرتیکولاتور نیمه قابل تنظیم دانشگاهی نظیر دنتاتوس یا هانوی مدل H2 8- انتقال روابط فکی به آرتیکولاتور: - انتقال کست بالا با مانتیگ جیگ Mounting Gig - انتقال کست بالا با فیس‌بو - انتقال فک پایین 9- امتحان دندان‌های چیده شده و روابط فکی: - نحوه ثبت روابط مجدد در روابط فکی نادرست و انتقال آن به آرتیکولاتور 10-مراحل لابراتواری: - مدلاژ - مفل‌گذاری - آکریل‌گذاری - پختن - خارج کردن از مفل - انتقال مجدد به آرتیکولاتور Remounting - تنظیم سطوح اکلوزالی - پرداخت 11-تحویل پروتز به بیمار: - بررسی سطوح - استفاده از خمیرهای نشان‌دهنده نقاط فشار - بررسی اکلوژن - دستورات استفاده از پروتز و مراجعات بعدی    
 

پروتز متحرک کامل 2

  1- تشخیص و طرح درمان: - تعریف و اهمیت تشخیص 2- تشخیص کلینیکی: - حالات روانی بیمار از نظر برخورد با پروتز (تقسیم‌بندی House) - بررسی عوامل سیستمیک - بررسی عوامل موضعی - بررسی تغذیه‌ در سالمندان و نیازمندان به پروتز کامل 3- تشخیص پاراکلینیک: - بررسی رادیوگرافی‌ها - بررسی مانتینگ تشخیصی 4- طرح درمان برمبنای یافته‌های تشخیص: 5- آماده‌سازی دهان: - Abused Tissue - روش‌های آماده‌سازی دهان - الف: جراحی 1- بافت‌های نرم، بافت سخت 2- Ridge Augmentation - ب: غیرجراحی (Tissue conditioning) 6- انواع قالب‌گیری: - با فشار - بدون فشار - با فشار انتخابی - مزایا و معایب انواع قالب‌گیری 7- اصول و قوانین اکلوژن در پروتز کامل: - تئوری‌های اولیه اکلوژن - تئوری‌های اکلوژن - بالانس اکلوژن - قوانین پنج‌گانه هانو در حرکات پیشگیرایی و طرفی - ارگانیک اکلوژن - اکلوژن خنثی 8- ثبت روابط فکی: - انواع ثبت روابط فکی - استاتیک و فانکشنال - مرکزی و غیرمرکزی - ثبت روابط به‌وسیله رسام‌های داخل دهانی و خارج دهانی 9- آرتیکولاتور: - اصول ساخت آرتیکولاتورهای مختلف - انواع آرتیکولاتورها - از نظر قابلیت تنظیم - از نظر آناتومیکی (آرکان – نان‌‌آرکان) - کاربرد آرتیکولاتورها در پروتز کامل 10-چیدن دندان‌ها: - در روابط اسکلتالی کلاس II و III - دندان‌های بدون کلاسپ (منوپلین) 11-انتخاب دندان‌های چیده شده Try in : - بررسی روابط افقی (CR) و اکلوژن در موفقیت‌های غیرمرکزی - بررسی روابط عمودی و استیک و فونتیک 12-ری‌مانتینگ Remounting: - انواع ری‌مانتینگ - لابراتواری - بعد از ثبت روابط از بیمار - خطاها و رفع آن - دندانپزشک - بیمار - لابراتوار 13-ترمیم، ریلاین و ری‌بیس: - ترمیم - مراحل ترمیم بیس شکسته - مراحل ترمیم دندان شکسته - ریلاین و ری‌بیس - تشخیص، طرح درمان، آماده‌سازی دهان - مراحل کلینیکی و لابراتواری 14-مشکلات پروتز کامل و رفع آنها: - درد - گیر و ثبات - تکلم - زیبایی - تهوع 15-پروتزهای کامل تک فکی (Single Denture) - تعریف، انواع، موارد تجویز و عدم تجویز - بررسی مشکلات S.D (پلین الکوزال، اختلاف ساپورت) - ثبت روابط فکی و مشکلات آن - انتخاب و چیدن دندان‌ها 16- Overlay Denture - تعریف و طبقه‌بندی - موارد تجویز - مزایا و معایب - روش‌های درمان و تحویل به بیمار 17-پروتز کامل فوری (Immediate Denture): - تعریف و انواع آن - تشخیص و طرح درمان - مراحل تهیه پروتز کامل فوری و تهیه راهنمای جراحی - تحویل و دستورات لازم به بیمار 18-Transitional Dentur: - تعریف - کاربرد و موارد استفاده - روش‌ها و مراحل ساخت 19- Implant: - تعریف - انواع و موارد کاربرد در دهان‌های بدون دندان - شرح مختصری از ساختن پروتز‌های کامل ثابت و متحرک متکی بر ایمپلنت    
 

پروتز متحرک پارسیل 1

- اختصاصات یک طبقه‌بندی قابل قبول - کلاس‌بندی قوس‌های بی‌دندانی پارسیل - کندی – اپلگیت - کلاس‌بندی پروتز پارسیل متحرک - کرادوک (برمبنای نوع ساپورت) 2- اجرای پروتز پارسیل متحرک: - اتصال‌دهنده‌های اصلی فک بالا و طراحی آنها - اتصال‌دهنده‌های اصلی فک پایین و طراحی آنها 3- ساپورت (Support) - تعریف - انواع ساپورت - رست - تعریف - عمل اصلی - اعمال کمکی - جایگاه رست و انواع آن 4- Survey: - شرح دستگاه سرویور - علل Survey - فاکتورهای مؤثر در سروی کردن 5- گیر (Retention): - تعریف - فاکتورهای مؤثر در گیر - نوع گیرهای مکانیکی (نگهدارنده‌های مستقیم) - کلاسپ - تعریف - شرایط یک کلاسپ - Support - Retention - Stabilization - Reciprocation - Encirclement - Passivity - انواع کلاسپ‌ها 6- نگاهدارنده غیرمستقیم: - عوامل مؤثر در جلوگیری از حرکات پروتز‌های پارسیل متحرک - حرکات چرخشی و محورهای آنها - انواع - اعمال کمکی 7- بیس (Base) - تعریف - انواع، معایب و مزایا - اعمال - الف: در پروتزهای پارسیل Tooth bounded - ب: در پروتزهای پارسیل Tooth, Tissue bounded - شرایط یک بیس ایده‌آل 8- اتصال‌دهنده‌های فرعی: - تعریف - اعمال، فرم و محل 9- قالب‌گیری: - مواد قالب‌گیری - قالب‌گیری اولیه و کست اولیه - مراحل انجام کار بر روی کست اولیه - Survey - طراحی اسکلت فلزی - تری اختصاصی - قالب‌گیری اصلی - قالب‌گیری اصلی و تهیه کست اصلی - سروی و مراحل لابراتواری بر روی آن Relife, Blockout 10-دوبلیکیت و فرم دادن الگوی مومی: - کارهای لابراتواری: - اسپروگذاری - سیلندر‌گذاری - کستینگ - پالیش    

پروتز متحرک پارسیل 2

 

 1- تشخیص و طرح درمان: - جراحی - درمان‌های پریودنتال - ارتودنسی - اکلوزال تراپی - آماده نمودن دندان‌های پایه - تصحیح کانتور دندان‌ها با تراش - کورون - اسپلینت (بریج – اسپلینت بار) - مروری بر اتچمنت‌های داخل تاجی، خارج تاجی 2- اصول طراحی پروتز پارسیل: - اصول بیومکانیک (اهرم‌ها، سطوح شیب‌دار، Wedging) - اختلاف طراحی بین دو گروه عمده کلاس‌های I و II و کلاس III کندی - تفاوت در ساپورت و گیر - طراحی اجزاء پروتز براساس نوع ساپورت (بافتی دندانی – دندانی) 3- قالب‌گیری: - تعریف - قالب‌گیری فانکشنال - چند روش قالب‌گیری فانکشنال 4- اکلوژن: - تماس‌های اکلوزالی مناسب در کلاس‌های مختلف کندی - تماس اکلوزالی مناسب پروتز تک فکی در مقابل پارسیل متحرک 5- ثبت روابط: - امتحان کردن اسکلت فلزی در دهان - روش‌های مختلف ثبت روابط فکی - ارتباط مستقیم کست‌ها - ثبت روابط با رکورد بیس و موم اکلوژن - موم اکلوزیون با بیس آکریلی - موم اکلوزیون با اسکلت فلزی - ثبت فیس بو - انتقال روابط فکی به آرتیکولاتور - انتقال کست بالا با فیس بو - انتقال کست پایین 6- انتخاب و چیدن دندان‌ها: - نحوه انتخاب دندان‌های قدامی و خلفی - طرز چیدن دندان‌های قدامی و خلفی - امتحان کردن دندان‌های چیده شده 7- مراحل لابراتواری: - مدلاژ، مفل‌گذاری، پختن - خارج کردن از مفل، انتقال مجدد به آرتیکولاتور - تنظیم سطوح اکلوزالی، جدا کردن پروتز از کست‌‌ها - پرداخت 8- تحویل پروتز به بیمار: - بررسی انطباق اجزاء پروتز با انساج مربوطه - بررسی روابط اکلوزالی - ثبت روابط و انتقال مجدد به آرتیکولاتور – رفع خطاهای اکلوزالی - دستورات بهداشتی و نحوه استفاده از پروتز - بازدید‌های بعدی 9- ری‌بیس، ریلاین – ترمیم: - موارد تجویز - طرز عمل 10-پروتزهای پارسیل موقت و فوری و غیرعادی: - معرفی یک مورد - نحوه و مراحل درمان - استفاده از پروتزهای موقت جهت Tissue Conditioning 11-پروتز‌های فکی صورتی: - طبقه‌بندی Cleft (ضایعات مادرزادی) - طبقه‌بندی Arramany (ضایعات اکتسابی) - معرفی یک مورد و نحوه مراحل درمان

   
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/24
چاپ

 

عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات
 

پروتز متحرک کامل 1

 

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio + ارزیابی پایان ترم به صورت امتحان ASCE

ساخت یک دست پروتز کامل بر روی مدل

   
 

پروتز متحرک کامل 2

 

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio

ساخت یک دست پروتز کامل (فک بالا و پایین برای یک بیمار بدون دندان با دهان آماده)

   
 

پروتز متحرک کامل 3

 

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio

درمان یک بیمار بدون دندان و جایگزینی دندان‌ها با پروتز کامل (فک بالا و پایین)

   

پروتز متحرک کامل 4

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio و log book + ارزیابی پایان ترم به صورت امتحان ASCE

انجام حداقل دو مورد از موارد ذیل: - Single Denture - ریلاین - ری‌بیس - ری توث- پروتز‌های موقتی (فلیپر، ترانزیشنال، Interim) - اسپلینت جراحی - پروتز کامل فوری

   

پروتز متحرک پارسیل 1

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio + ارزیابی پایان ترم به صورت امتحان ASCE

ساخت اسکلت فلزی پروتز پارسیل بر روی مدل

 

   

پروتز متحرک پارسیل 2

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio

جایگزینی بی‌دندانی یک فک بیمار با پروتز پارسیل دارای اسکلت فلزی

   

پروتز متحرک پارسیل 3

ارزیابی کار عملی طول ترم بر اساس کارنامه port folio

معالجه یک بیمار با پروتز پارسیل دارای اسکلت فلزی

   

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/11/23
 log book تخصصی گروه پروتز
 دانلود فایل
تهیه کنندگان
دکتر حمید نشاندار اصلی-دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری- دکتر یوسف جهاندیده- دکتر ریحانه آقاجانی نرگسی- دکتر ایلناز پورنصیری- دکتر فرنوش تقوی
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/20
چاپ
 
 
نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر حمید نشاندار اصلی
 

دانشیار

مدیر گروه 

  
مهشید حدادی پرستار دندانپزشکی
آتیه پاکزاد
پرستار دندانپزشکی
 


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/21
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   7960