جستجو:  
پنجشنبه 4 بهمن 1397
 
 
نامه های اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دستورالعمل نمونه گیری و انتقال نمونه در موارد مشکوک به CCHF
 
مدیریت دفع پسماند آزمایشگاهی 
 
 
تکمیل فرم اطلاعات وضعیت پرسنل آزمایگاههای پزشکی
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   2006