جستجو:  
دوشنبه 29 مهر 1398
 
 
معرفی و شرح وظایف
چاپ
کمیته گردش گری سلامت با توجه به سیاستهای ابلاغی از سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت
 
وظایف کمیته گردشگری سلامت 
 
  • برنامه ریزی و نظارت بر فرایند پذیرش و درمان بیماران بین المللی
  • ایجاد هماهنگی های لازم با سایر ارگانهای مرتبط با گردشگری سلامت
  • نظارت بر فعالیت مراکز درمانی و شرکتهای فعال در گردشگری سلامت
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   4  کل مراجعات:   1613