جستجو:  
چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
دستورالعملها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 دستورالعملهای راهنمای ایمینی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها ( ویرایش سوم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابلاغ دستورالعمل ارتقای اورژانس بیمارستانی
 
 
 
 

 
استانداردهای فضای فیزیکی مراقبتهای دارویی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان1395 
 
 
 
 
 
 
استاندارد تجهیزات بخش اورژانس
 
 
 
 
 
 

 
پیوست 3
 

دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی
 
 
 
 
 
                                                                          دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
 
 
                                                                           دستورالعمل تجویز منطقی 8 قلم آنتی بیوتیک پرهزینه
فرمهای تجویز و مصرف 8 قلم آنتی بیوتیک
 
 

 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   5  کل مراجعات:   4848