جستجو:  
دوشنبه 12 خرداد 1399
 
 
معرفی و شرح وظایف

شرح وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان ها

: دفتر تعالی و حاکمیت بالینی در بیمارستان 
 

فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان 

نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی

استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان

ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه

ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه                               
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   3910