جستجو:  
چهارشنبه 6 مرداد 1395

 
 
کنترل عفونت
چاپ

فهرست چک لیست های کنترل عفونت

¨     چک لیست عمومی کنترل عفونت

¨     چک لیست کنترل عفونت واحد اتاق عمل

¨       چک لیست کنترل عفونت بخش نوزادان

¨      چک لیست کنترل عفونت زنان وزایمان

¨       چک لیست کنترل عفونت اتاق ایزوله بیماران

¨        چک لیست کنترل عفونت واحد آزمایشگاه

¨       چک لیست کنترل عفونت واحد رادیولوژی

¨        چک لیست کنترل عفونت درواحد اندوسکوپی

¨           چک لیست کنترل عفونت واحد رختشویخانه

¨     چک لیست کنترل عفونت سردخانه

¨      چک لیست کنترل عفونت هنگام دفع زباله

¨     چک لیست کنترل عفونت  آشپزخانه

¨      چک لیست کنترل عفونت بخش ویژه

¨     چک لیست ارزیابی نحوه پذیرش بیمار با تشخیص احتمالی آنفلوانزا در درمانگاه

¨       چک لیست ارزیابی پرستارکنترل عفونت

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/03/11
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   9371