جستجو:  
دوشنبه 1 بهمن 1397
 
 
معرفی و شرح وظیفه
نام: فرزانه
نام خانوادگی: سید غریب
سمت : رئیس اداره صدور پروانه
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
شرح وظایف
  • صدور موافقت اصولی افزایش بخش و تجهیزات سرمایه ای
  • تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی
  • صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی
  • صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی
  • فرآیند های پس از اخذ پروانه بهره بردای مانند: تغییر موسس، تغییر مسول فنی، تغییر نوبت کاری، افزایش بخش و تجهیزات
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   2  کل مراجعات:   145