جستجو:  
پنجشنبه 8 اسفند 1398
 
 
آیین نامه ها و دستورالعملها
چاپ
 
 
 

 
 استاندارهای خدمات به همراه راهنمای تجویز
 
 
شناسنامه و استاندارد خدمات
 
شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای سونوگرافی ها
 
خدمات جراحی لاپاراسکپی
 دریافت نامه های مربوطه:
 
 
راهنمای تجویز گروه طب هوا ، فضا و زیر سطحی گروه طب هوا، فضا و زیر سطحی
 
 
فهرست آنتی بیوتیک ها
 
راهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گردن
 راهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گردراهنمای طبابت بالینی اقدامات تشخیصی بیماران مشکوک به ترومای گرد
 
بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه مشمول بیمه پایه
 
استانداردهای خدمت کاتاراکت و تزریق آواستین
 
 
 استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه
 

استانداردهای خدمات به همراه راهنمای تجویز درمان بیماریهای موکوپلی ساکاریدوز

 
 شیوه نامه درمان آهن زدایی در بیماران تالاسمی
 
تواتر یا سقف ارائه خدمات
 

ابلاغ راهنمای طبابت بالینی تشخیص و درمان آمبولی ریه
 

 
 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطانی
 
اصلاحیه استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات ریه و سی تی اسکن 
 
 

ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق

جهت دریافت فایل ابلاغ استانداردهای خدمت اکوکاردیوگرافی و ضوابط اجرایی خدمات گروه تخصصی قلب و عروق کلیک کنید

 

ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی

جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید

ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس  MS

جهت دریافت ابلاغ پرتکل درمان و راهنمای تجویزداروهای بیماری ام اس کلیک کنید

 

شناسنامه و استاندارد خدمت توانبخشی در بیماران MS

 

 

استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی
 
جهت دریافت ابلاغ استانداردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشی کلیک کنید
 
استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی
 
جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکوکاردیوگرافی کلیک کنید 
 
استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای
 
جهت دریافت استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای پزشکی هسته ای کلیک کنید

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای تجویز سورفکتانت در نوزادان
 

 

ابلاغ استانداردهای سزارین هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنین

 
راهنمای طبابت بالینی درد
 

استانداردهای تراکم سنجش استخوان، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

 
ابلاغ استاندارد مصرف آسیب رسان و وابستگی به الکل در واحدهای سرپایی 
 
 
ابلاغ استانداردخرید راهبردی بیمه ای ضوابط اجرایی گروه قلب و عروق 
 
 
 راهنماهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران 
 

جهت دریافت فایلهای راهنما کلیک کنید 

 استاندارد های خدمات پلویک فلور و خدماتزایمانهای زنان

 

شناسنامه و استاندارد خدمت  پارشیال کولپوکلایزیس(لفورت)، توتال کولپوکلایزیس

شناسنامه و استاندارد خدمت کولپورافی(ترمیم کمپارتمان)قدامی - خلفی

شناسنامه و استاندارد خدمت کولپورافی (ترمیم کمپارتمان)خلفی ترمیم رکتوسل با یا بدون پرینورافی

شناسنامه و استاندارد خدمت ترمیم انتروسل از راه واژن

شناسنامه و استاندارد خدمت ترمیم انتروسل از راه شکم

شناسنامه و استاندارد خدمت ترمیم نقص پروگزیمال واژن از راه واژن و پری سرویکال

شناسنامه و استاندارد خدمت هیستروکتومی واژینال با ترمیم کمپارتمان های قدامی، خلفی(با و بئون گرافت) با ترمیم انتروسل با ترمیم پرینه

شناسنامه و استاندارد خدمت اکسزیون استامپ گردن رحم از راه واژن 

شناسنامه و استاندارد خدمت پرینئوپلاستی، ترمیم پرینه 

 

 راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون

 

راهنمای طبابت بالینی  خدمت  فرآیند تزریق خون

 استاندارد خدمات آمینوسنتز، کوردوسنتز، CVS

 

 

شناسنامه و استاندارد خدمت آمینوسنتز

شناسنامه و استاندارد خدمت کوردوسنتز

شناسنامه و اسناندارد خدمت CVS

 

 پروتکل تشخیصی بیماری سیستیک فیبروزیس  Cystic Fibrosis

 

پروتکل تشخیصی بیماری سیستیک فیبروزیس  Cystic Fibrosis

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تراکم استخوان 

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تراکم اسخوان سنجی

استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای دستورالعمل اجرائی برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم 

استاندارد بیوفیدبک عضلات پرینه،  اسفنکتر ادراری یا مقعدی ، شامل EMG و مانومتری

شناسنامه و استاندارد  خدمت آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه،  اسفنکتر ادراری یا مقعدی ، شامل EMG و مانومتری

شرایط ارائه خدمات کولونوسکوپی در مطب 

 مکاتبه وازرت محترم در خصوص شرایط ارائه خذمات کولونوسکوپی در مطب صفحه اول    صفحه دوم

استاندارد خدمات سی تی آنژیوگرافی 

شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب مقاطع بعدی برای عروق (شریان و ورید)و سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب برای عروق (شریان و ورید) 

 شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک و شکمی

شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی عروق پولمونر

شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی جهت بررسی بیماری های دریچه قلب

شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور 64 اسلایس یا بیشتر عروق کرونر قلب

شناسنامه و استاندراد خدمت سی تی آنژیوگرافی عروق گردن و مغز: شرائین اینتراکرانیال و کاروتید (اکستراکرانیال)

شناسنامه و استاندارد خدمت سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها (بیماری های مادرزادی قلب)

ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای رادیوگرافی دندان (پری اپیکال یا بایت وینگ) و رادیوگرافی پانورامیک

 شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ی رادیوگرافی پانورامیک

شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ی رادیوگرافی دندان(پری اپیکال یا بایت وینگ) 

ابلاغ استاندارد خدمت ویزیت PHD یا متخصص طب سنتی ایران

 شناسنامه و استاندارد خرید خدمت ویزیت PHD یا متخصص طب سنتی ایرانی 

ابلاغ استاندارد خدمات بیهوشی در بیماری قلب و یا بیماران با سابقه بیماری قلبی

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت بیهوشی در جراحی قلب و و یا بیماران با سابقه بیماری قلبی

ابلاغ پروتکل درمان پیشگیرانه هموفیلی A و B

پروتکل درمان پیشگیرانه هموفیلی A و B

ابلاغ استاندارد خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه نوزادان و اطفال

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای گروه نوزادان و اطفال - پونکسیون 

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای گروه نوزادان و اطفال - تعویض خون

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای گروه نوزادان و اطفال - چست تیوپ گذاری

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای گروه نوزادان و اطفال - فتوتراپی ساده

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای گروه نوزادان و اطفال - فتوتراپی شدید 

ابلاغ خدمت آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و مانومتری  

شناسنامه و استاندارد خرید خدمت آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه اسفنکتر ادراری یا مقعدی شامل EMG و/ مانومتری 

  ابلاغ گایدلاین بیماری های سرطان و راهنمای تجویز داروها با تاکید بر استفاده کاربردی از راهنماها در خرید راهبردی و آموزش گروه های هدف

راهنمای بالینی تشخیص زودهنگام سرطان پستان

راهنمای تجویز داروی بیماریهای سرطان

راهنمای بالینی سرطان ریه غیر سلول کوچک 

ابلاغ استانداردهای فیزیوتراپی با تاکید بر استفاده کاربردی از راهنماها در خرید راهبردی و آموزش گروه های هدف

شناسنامه و استاندارد خدمت فیزیوتراپی قفسه سینه بدون فیزیوتراپی اندام ها با یا بدون مدالیته های فیزیکی شامل  تمرین درمانی و ماساژ بیماران بستری در نوزادان

شناسنامه و استاندارد خدمت فیزیوتراپی قفسه سینه بدون فیزیوتراپی اندام ها با یا بدون مدالیته های فیزیکی شامل تمرین درمانی و ماساژ بیماران بستری در کودکان

شناسنامه و استاندارد خدمت تمرین درمانی

ابلاغ استاندارد های خدمات ارتز پروتز با تاکید بر استفاده کاربردی از راهنماها در خرید راهبردی و آموزش گروه های هدف

شناسنامه و استاندارد خدمت طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتوز انکل فوت -  ( AFO ) با قالبگیری

شناسنامه و استاندارد خدمت طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتزهای ترموپلاستیک سفارشی - توراکولومبوساکرال ارتوز بادی جاکت

شناسنامه و استاندارد خدمت طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتز شکستگی استخوان بازو یا سارمینتو با قالبگیری

شناسنامه و استاندارد خدمت طراحی و ساخت و آموزش استفاده ازارتوز کوکاپ کوتاه با قالبگیری

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   1010