جستجو:  
پنجشنبه 8 اسفند 1398
 
 
معرفی کارشناسان
چاپ
  
 
 

 

 

 

 

نام: آسیه

نام خانوادگی : عبیری

پست سازمانی :  کارشناس نظارت و اعتباربخشی

 

 

 نام:کبری

نام خانوادگی: اکبری پور

پست سازمانی : کارشناس ارشد استانداردهای بیمه ای و اقتصاد درمان

 

نام : فاطمه

نام خانوادگی : رعنایی

 پست سازمانی: کارشناس ارشد استاندارد و ارزیابی پروانه

 

نام: مهندس سیده سجاده

نام خانوادگی: رائضی

پست سازمانی : کارشناس ارشد نظارت بر سیستم های HIS مراکز درمانی

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/09/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   665