جستجو:  
دوشنبه 26 بهمن 1394

 
 
امور مامایی
چاپ

اهداف و فعالیت های امور مامایی حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان :

 

استراتژی:

ارتقاء سلامت مادران و نوزادان

 

هدف کلی:

 بهبود کیفیت  ارائه   مراقبتهای مامایی

 

اهداف اختصاصی:

1)     استقرار و اجرای اصول و اقدامات  بیمارستان های دوستدار مادر

2)    استقرار و اجرای برنامه سطح بندی خدمات پری ناتال

3)    کاهش مرگ و میر مادری

4)    کاهش موربیدیتی ناشی از بارداری و زایمان

5)    ترویج ایمنی زایمان طبیعی و روش های کاهش درد زایمان

6)    تعدیل  و منطقی سازی میزان سزارین در استان

7)    کاهش مرگ و میر نوزادی

8)    ترویج تغذیه با شیر مادر (بیمارستان های دوستدار کودک)

9)    ارتقاء  سطح آگاهی  و مهارت پرسنل مامایی

10) بالا بردن رضایت  شغلی  پرسنل مامایی

 محور های کلی و اهم فعالیت ها:

 

 1. تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مرتبط با ارتقاء شاخص های سلامت مادران  و نوزادان

 1. بالابردن سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل مامایی (آموزش حین خدمت) از طریق بررسی نیاز های آموزشی پرسنل مامایی  و برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

 2. تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش  در کادر مامایی ، بر اساس الویت و نیاز استان

 3. کنترل و نظارت بر نحوه ارائه مراقبت های مامایی

 4. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز براساس شاخص های استاندارد اعم از مشمولین طرح نیروی انسانی، اعلام ردیف های استخدامی و

 5. پیگیری و رسیدگی به امور مرتبط با  شاغلین مامایی از جمله نقل و انتقال ،جابجایی، باز نشستگی،  مأمور به خدمت ، آموزش حین خدمت

 6.  بررسی وضعیت موجود امکانات و تجهیزات مراکز درمانی در ارتباط با ارائه خدمات هر چه بهتر به مادران

 7. جمع آوری اطلاعات پرسنلی ، تخت و آمار عملکرد مراکز درمانی دولتی و خصوصی  تابعه و انعکاس به مقام مافوق جهت بررسی های مقتضی

 8. اقدام لازم جهت رسیدگی به شکایات فنی و اداری پرسنل مامایی و سایر مراجعین در رابطه با امور مامایی بر اساس ضوابط مربوطه

 9. کارشناسی و تهیه پاسخ مناسب به مکاتبات  ارجاعی از سوی معاونت سلامت وزارت متبوعه مرتبط با امور مامایی

 

فعالیت در راستای پیشبرد اهداف طرح های  کشوری و استانی:

 

 پیشبرد اهداف نظام مراقبت مرگ مادری و پیگیری اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردار  در بخش  درمان

 برنامه ریزی و پیگیری اجرای اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار مادر بر اساس راهنمای کشوری اداره سلامت مادران وزارت متبوع بشرح ذیل:      

  برنامه ریزی جهت راه اندازی طرح خوشایند سازی زایمان در بیمارستان های تابعه( شامل کلاس های آمادگی زایمان، زایمان کم درد . . . )

 بررسی کارشناسی و بستر سازی جهت اجرای طرح کشوری حضور همراه در اتاق های زایمان

  پیگیری  گسترش یا بازسازی فضای فیزیکی بخش های زایمان مراکز درمانی تابعه به منظور پیشبرد اهداف بیمارستان  های دوستدار مادر

 برنامه ریزی ترمیم چارت نیروی انسانی بویژه پرسنل مامایی

 برنامه ریزی لازم جهت تثبیت  برنامه کشوری مراقبت ها ی ادغام یافته مادران در مراکز درمانی تابعه

پیگیری و اقدامات مربوط به اجرای طرح کشوری سطح بندی خدمات پری ناتال در استان

 نظارت و پایش فعالیت های کمیته های بیمارستانی ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در مرکز درمانی تابعه

 مسئولیت  پیگیری حسن اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم در راستای اهداف کمیته کشوری

  پیگیری و استقرار طرح کشوری KMC (مراقبت آغوشی نوزتاد) در راستای اهداف کمیته کشوری

 پیگیری  بسته خدمتی احیاء نوزاد در راستای اهداف کمیته کشوری

  پیگیری و نظارت بر حسن اجرای پایش بیمارستان های دوستدار کودک و تهیه و ارسال گزارش لازم به  واحد های ذیربط

  تشکیل و تداوم فعالیت کمیته مامایی استان متشکل از ماماهای مسئول بخشهای زایمان مراکز درمانی تابعه

پیگیری و پیشبرد اهداف طرح ترویج زایمان طبیعی در راستای برنامه ملی تحول سلامت

 

سایر فعالیت ها:

 •   ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز مرتبط با رشته مامایی به منظور پیشبرد بهتر اهداف سلامت مادران و نوزادان (دانشکده های پرستاری و مامایی، نظام پزشکی، جمعیت مامایی، سازمان بسیج جامعه پزشکی و . . )

 • هماهنگی های لازم و  نظارت  در برگزاری مراسم  روز جهانی ماما با همکاری سایر اعضاء کمیته دانشگاهی

 •  همکاری در تشکیل و برپایی غرفه پرستاری و مامایی نمایشگاه هفته سلامت

 •   مشارکت و همراهی مستمر در سایر برنامه های استانی و کشوری که مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت های گروه مامایی در ارتباط است نظیر :  کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه ، حاکمیت بالینی ، دفاتر مشاوره و دفاتر کار مامایی ، و . . . .

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   2825