جستجو:  
یکشنبه 18 خرداد 1399
تاریخ 1399/01/23     تعداد دفعات مشاهده 158 بار     ساعت 12:10:52     گروه خبری اخبار معاونت درمان

دومین نشست در خصوص نحوه مراقبت از مادران باردار در مواجه با ویروس کوید- 19 با حضور دکتر سید حسن میری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر معاونت درمان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه: نشست در خصوص نحوه  مراقبت  از مادران  باردار در مواجه با ویروس  کوید-19 با حضور دکتر سید حسن میری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،مدیریت درمان  ، جمعی از اساتید هیأ ت علمی عفونی ، داخلی ، زنان ،  بیهوشی و کارشناسان سلامت مادران بهداشت ودرمان در دفتر معاونت درمان برگزار گردید و مباحثی پیرامون تریاژ مادران باردار و پی گیری پس از ترخیص تشکیل تیم درمان بستری و سرپایی ، نحوه ارجاع مادر از مراکز و مطب های خصوصی به مراکز جامع خدمات سلامت شهری بیست و چهارساعته و 16 ساعته و مراکز درمانی مطرح و مصوب گردید .