جستجو:  
پنجشنبه 15 خرداد 1399
تاریخ 1398/06/26     تعداد دفعات مشاهده 253 بار     ساعت 12:16:35     گروه خبری اخبار معاونت درمان

مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از برخورد قانونی با مراکز و موسسات درمانی که اقدام به شروع فعالیت با موافقت اصولی می نمایند خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه : خانم زهره تیموری مدیریت نظارت و اعتباربخشی دانشگاه اظهار داشت با توجه به اینکه برخی از مراکز و موسسات درمانی در استان پس از دریافت موافقت اصولی از سامانه صدور پروانه اقدام به آغاز فعالیت و ارائه خدمات درمانی نموده اند یادآور می گردد کلیه مراکز ضمن رعایت قوانین و مقررات موظفند تا زمان تائید کمیسیون ماده 20 دانشگاه و دریافت پروانه بهره برداری از ارائه هر گونه خدمات درمانی خودداری نمایند. مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه افزود در برگه موافقت اصولی دریافت شده توسط موسس از سوی وزارت بهداشت کتبا اعلام گردیده که این مدرک مجوزی برای شروع به کار نمی باشد و مرکز مجاز به ارائه خدمات پس از طی نمودن مراحل قانونی و اخذ پروانه بهره برداری است. لذا در صورت مشاهده اغاز فعالیت مرکز و یا موسسه با موافقت اصولی در بازدید های میدانی تیم های نظارت بر درمان دانشگاه و یا گزارشات واصله مردمی ضمن طرح پرونده مرکز در کمیسیون ماده 20 دانشگاه جهت ابطال موافقت اصولی ، برابر قانون با موسس برخورد خواهد شد.