چهارشنبه 30 خرداد 1397
EN
 
 
برنامه عملياتي معاونت پرستاري
چاپ
 
 
 آیین نامه صلاحیت حرفه ای
 آیین نامه مرکز مشاوره پرستاری 
شرح وظایف مرکز مشاوره پرستاری 
اطلاعات نهایی مراکز مشاوره پرستاری استان گیلان 
 دستورالعمل تاسیس واحدمراقبت درمنزل مستقردربیمارستان ها
 شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکزمشاوره
فرم ارجاع بیمار از بخش به واحد مراقبت درمنزل مستقر دربیمارستان 
فرم ارجاع بیمار به مراکز مشاوره
 نمونه قرادادهمکاری بیمارستان و مرکز مشاوره
 نمونه قراداد همکاری پزشک و مرکز مشاوره
پوستر شاخص های ملی کیفیت پرستاری 

(HOME CARE)پوستر مراقبت پرستاری در منزل

جدول ده شاخص ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین 
راهنمای نحوه محاسبه شاخص های ملی ارتقاء یافته کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین
جدید شاخص های ملی ارتقاء یافته کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین
اکسل شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین ارتقاء یافتهجدید سال 96
دستورالعمل ارائه مراقبت به شیوه موردی - case method 
 چک لیست اثر بخشی آموزش به بیمار 
 راهنمای تکمیل فرم ارزیابی مدیریت زخم 
فرم ارزیابی مدیریت زخم فشاری 
فرم چوب خط شاخص ایمنی بیمار 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1783