جستجو:  
پنجشنبه 3 اسفند 1396

 
 
دستورالعملها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 دستورالعملهای راهنمای ایمینی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانها ( ویرایش سوم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابلاغ دستورالعمل ارتقای اورژانس بیمارستانی
 
 
 
 

 
استانداردهای فضای فیزیکی مراقبتهای دارویی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان1395 
 
 
 
 
 
 
استاندارد تجهیزات بخش اورژانس
 
 
 
 رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات در درمان بیماران
 
 
 
 

 
شیوه نامه اجرایی واکنش سریع وقایع ناخواسته

 
 
 
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   3857