جستجو:  
دوشنبه 27 دی 1395
Demo2 third
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه بازنگری شده پایش بیمارستان دوستدار کودک
کارگاه آموزشی " آشنایی با مجموعه بازنگری شده پایش بیمارستان دوستدار کودک (پیش نویس نهایی)" توسط مدیریت پرستاری و مامایی گیلان صبح روز یکشنبه 26دی ماه 1395در کارگاه دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت‌با حضور رابطین شیر مادر در مراکز درمانی دولتی وخصوصی استان ، برگزار گردید.
        08:00:25       1395/10/26
نشست
نشست هم اندیشی بزرگداشت روز پرستار
اولین نشست ستاد بزرگداشت روز پرستار سال 95 روز شنبه 18 دی ماه 95 در معاونت درمان دانشگاه با حضور معاون درمان،مدیر درمان، مدیرپرستاری و مامایی دانشگاه،رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی،‌ نماینده بسیج جامعه پزشکی استان،‌مدیرروابط عمومی،مدیر خدمات، مدیر امور فرهنگی ، و کارشناسان ستادی حوزه های مختلف درمان،بهداشت و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل گردید.
        10:40:37       1395/10/18
همایش استانی
برگزاری همایش استانی آشنایی با آخرین یافته ها در حوزه کنترل عفونت
همایش استانی آشنایی با آخرین یافته ها در حوزه کنترل عفونت روز سه شنبه 14 دی ماه 95 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی الزهرا س ، توسط مدیریت پرستاری و مامایی دانشگاه ،برگزار شد.
        08:20:36       1395/10/14
آخرین اخبار صلاحیت حرفه ای
نحوه کسب امتیاز آموزشی برای دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران
بر اساس دستورالعمل اجرایی صلاحیت علمی پرستاران ،آموزش های ضمن خدمت تخصصی پرستاران در سال های 1391لغایت 1395 برای صدور پروانه صلاحیت حرفه ای در نظر گرفته خواهد شد ولیکن از سال 1396کسب سالیانه 25 امتیاز آموزش مداوم الزامی است
        08:44:46       1395/10/06
پوستر
پوستر
صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران گامی بلنددر جهت ارتقای مراقبتهای پرستاری ورسیدن به‌ استانداردهای بین المللی
        09:24:08       1395/09/28

دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری
همکاران محترم گروه پرستاری برای دریافت پروانه صلاحیت حرف ای در گام نخست لازم است سالیانه بیست و پنج امتیاز آموز مداوم را کسب نمایند؛ لذا توصیه می گردد از این پس برنامه ریزی لازم جهت حصول آن را آغاز نمایند. /معصومه شیشه گران/ مدیر پرستاری و مامایی دانشگاه
        12:27:44       1395/09/03
       
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   99  دیروز:   122  کل مراجعات:   113435