جمعه 15 آذر 1398

 

 

 
 
 
لینک های مفید
 

  

 

   

   

  

  

 
     
 
 
Login
 
     
 
 
اخبار و رویدادها
12:30 1398/09/06
کلاس مهارت آموزی بالینی دانشجویان پزشکی بخش زنان ،سه روز متوالی مورخ 4آذر ماه الی 6آذر ماه 98 در ساعت 8/5 الی 11 صبح در مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی برگزار گردید.
12:29 1398/09/04
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مورخ 98/8/30 ساعت 14-16 میزبان برگزاری این برنامه در مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی بود.
07:54 1398/09/04
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در مورخ 98/8/30 ساعت 8-12 صبح میزبان برگزاری کنفرانس علمی دانش پژوهی آموزشی در مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی بود.
07:49 1398/09/04
هجدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پزشکی در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 در مرکز مهارت های بالینی برگزار گردید.
23:09 1398/08/22
قابل توجه دانشجویان پزشکی عمومی راهنمای برگزاری آزمون اعلام گردید
13:34 1398/08/20
تاریخ برگزاری آزمون در روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 می باشد.
08:37 1398/08/14
صبح روز دوشنبه مورخ 98/8/13 هیئت اعتبارسنجی وزارت بهداشت از مرکز مهارت های بالینی و شبیه سازی دانشگاه بازدید بعمل آورد.
09:21 1398/08/12
تاریخ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی از 98/8/16 به 98/8/23 انتقال یافت.