سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1398/04/16     تعداد دفعات مشاهده 73 بار     ساعت 11:32:42     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات بالینی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع پزشکی عمومی با عنوان" بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای درد های گردنی ................

 جلسه دفاع از پایان نامه مقطع پزشکی عمومی با عنوان" بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای درد های گردنی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت" با حضور اساتید راهنما و مشاور آقای دکتر علی اشرف ، آقای دکتر کامران عزتی و آقای حبیب اسلامی و هیئت محترم داوران، آقایان دکتر احسان کاظم نژاد لیلی، آقای دکتر سیامک ریماز و آقای دکتر ظهیر ریحانیان در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا تشکیل گردید.