سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  پنجشنبه 8 اسفند 1398 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   12  دیروز:   20  کل مراجعات:   64273
 
سایتهای مرتبط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ris.gums.ac.ir/ 

 

نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران

http://research.ac.ir

 

                 وابستگی سازمانی در مقالات انگلیسی                   

 Clinical Research Development Unit of Poursina Hospital ,

 Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

وابستگی سازمانی در مقالات فارسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
 
مراکز تحقیقاتی