سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
مشاوران واحد
چاپ

ردیف

نوع مشاوره

نام - نام خانوادگی مشاور

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

محل اشتغال

1

 

مشاوره پروپوزال نویسی

 

 

صدیقه صمیمیان

 

پرستاری مراقبت های ویژه

 

کارشناسی ارشد

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

2

 

مشاور آمار

 

زهره دارابی

 

آمار

 

 

کارشناسی ارشد

معاونت تحقیقات و فناوری

 

 زهرا پورحبیبی

 آمار

حبیب اسلامی

آمار

3

 

 

مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی

مریم شکیبا

 

 

اپیدمیولوژی

 

 

Phd

 

 

دانشکده بهداشت

 

مریم قلندری

 

اپیدمیولوژی

 

کارشناسی ارشد

معاونت تحقیقات و فناوری

 

4

 

 

مشاور جستجوی منابع الکترونیکی

صدیقه صمیمیان

 

 

پرستاری مراقبت های ویژه

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

5

 

 

مشاوره مقاله نویسی

صدیقه صمیمیان

 

 

پرستاری مراقبت های ویژه

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

6

مشاوره ویرایش مقالات به زبان انگلیسی

 

دکتر علی اکبر صمدانی

 

دکترای علوم سلولی ملکولی

 

دکترا

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

7

 

 

مشاوره سابمیت مقالات و

پی گیری چاپ

 

 

صدیقه صمیمیان

 

پرستاری مراقبت های ویژه

 

کارشناسی ارشد

 

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

خاطره بابایی

پرستاری

 

کارشناسی

 

8

 

 

 

مشاوره امور کامپیوتری

 

جلال رجبی

 

کامپیوتر

 

کارشناسی

 

 

مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

مرتضی دریابرداری

کامپیوتر

 

کارشناسی

 

سلمان برنجی

کامپیوتر

کاردانی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/27
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   250