سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 7 اسفند 1398 English
جستجو:  
جلسات شورای پژوهشی سال 1397
چاپ

عنوان صورتجلسه طرح

تاریخ جلسه

صورتجلسه

شیوع هایپوترمی در بیماران بستری در Icu پس از اعمال جراحی در بیمارستان پورسینای رشت در سال 1397

97/6/5

pdf 

بررسی شیوع هیپوترمی در بیماران ترومایی........

97/6/5

pdf 

بررسی ارتباط بین سطح سرمی لاکتات و ......

97/2/6

pdf 

ارزیابی الگوی درخواست و مصرف خون در بیماران.....

97/6/4

pdf 

بررسی ارتباط بین رژیم غذایی و تکرار حملات بیماری در مبتلایان..

97/4/3

pdf 

بررسی الگوی حداکثر درخواست خون برای اعمال جراحی....

97/5/20

pdf 

بررسی مقایسه ای نمره پاسخ التهابی....

97/3/29

pdf 

بررسی اثرپماد سنتی هیروما.....

97/3/23

pdf 

بررسی اثرعصاره ترکیب گزنه و برگ زیتون برروی سطح .....

97/3/23

pdf 

بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر میزان رضایتمندی....

97/1/28

pdf 

بررسی مقایسه ای اثر لیز پرتوان و کم توان ....

97/4/3

pdf 

بررسی کیفیت خواب به دنبال آسیب تروماتیک

97/3/1

pdf 

بررسی میزان آگاهی کارورزان

97/2/17

pdf 

بررسی میزان علل و کسورات.....

97/2/4

 pdf

ارتباط بین فاکتورهای K-ras و N-ras با یافته های کلینیکوپاتولوژیک در بیماران مبتلا به کانسر کولون متاستاتیک
97/8/7
pdf
 بررسی عوارض کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز اموزشی-درمانی رشت در سال 9697/10/29
pdf
 بررسی فراوانی عوارض ناشی از انواع اعمال جراحی فیستول های پری آنال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت 97/11/14 pdf
 بررسی مقایسه ای میزان اندکس مقاومت(Resistive Index) شریان تستیکولار در سونوگرافی کالرداپلردر مردان نابارور دارای واریکوسل و مردان طبیعی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در سال 1397 97/10/3pdf
 بررسی علل مرگ و میر در بیماران پذیرش شده در بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت در سال 1396  و نیمه اول سال 1397 97/9/10pdf
 بررسی وضعیت ویتامین D در بیماران با و بدون پنومونی بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان ها ی رازی و پورسینای شهر رشت  97/11/2 pdf
 بررسی ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سوختگی مراجعه‌کننده به مرکز سوانح و سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت شهر رشت در سال ۱۳۹۷  97/7/11pdf
بررسی اثر تغییرات فشارمثبت انتهای بازدمی( پیپ) بر فشار ورید مرکزی در بیماران بستری در ICU اورژانس بیمارستان پورسینا رشت  97/10/10 pdf 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/27
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/25
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   91