سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 25 مهر 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
10:19:46 1397/07/15
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی وضعیت درد و مولفه های حیاتی در بیماران سالمند....
09:23:02 1397/07/15
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی میزان هوش معنوی در کادر درمان مشغول ......
08:39:30 1397/07/15
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ.....
13:14:04 1397/06/27
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان"بررسی کیفیت خواب به دنبال آسیب تروماتیک مغزی در بیماران مراجعه کننده ........
09:06:21 1397/06/06
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " شیوع هایپوترمی در بیماران بستری در ICU ....
08:40:58 1397/06/06
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی شیوع هیپوترمی در بیماران .....
13:02:25 1397/06/04
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " ارزیابی الگوی درخواست و مصرف خون در بیماران سوختگی بیمارستان ولایت رشت در سال 1396"
08:39:06 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.
 
منابع علمی

 

 

 
 
  
مراکز تحقیقاتی