سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  یکشنبه 28 بهمن 1397 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   18  کل مراجعات:   59472
 
سایتهای مرتبط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایرانhttp://research.ac.ir/
 

                 وابستگی سازمانی در مقالات انگلیسی                   

Poursina Clinical Research Development Unit,

 Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

وابستگی سازمانی در مقالات فارسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
12:28:52 1397/11/06
جلسه دفاع از دو پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عناوین " بررسی پیامدهای بالینی بیماران با شکستگی دنده .............
08:10:24 1397/10/12
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان "بررسی اثر تزریق اپی نفرین بر میزان آریتمی، بیو مارکر های قلبی ..................
08:01:39 1397/10/12
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان "بررسی اثر فشارمثبت انتهای بازدمی..............
08:47:42 1397/10/08
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه با عنوان "بررسی مقایسه ای میزان اندکس مقاومت(Resistive Index) ......
08:18:29 1397/10/08
برگزاری کارگاه نرم افزار SPSS مقدماتی و پیشرفته
10:07:07 1397/08/30
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر میزان رضایتمندی خانواده ی بیماران بستری....
12:37:20 1397/08/20
به اطلاع می رساند واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا در نظر دارد....
12:24:58 1397/08/20
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی ارتباط بین بروز فاکتورهای K- ras ,....
 
مراکز تحقیقاتی