سایت دانشگاه علوم پزشکی گیلان |  چهارشنبه 28 آذر 1397 English
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   44  دیروز:   23  کل مراجعات:   58336
 
سایتهای مرتبط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایرانhttp://research.ac.ir/
 

                 وابستگی سازمانی در مقالات انگلیسی                   

Poursina Clinical Research Development Unit,

 Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

وابستگی سازمانی در مقالات فارسی

واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات بالینی
10:01:53 1397/09/20
کارگاه روش تحقیق دو روزه در تاریخ های 11 و 18 آذرماه سال 97 در سالن کنفرانس واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا برگزار گردید.
10:07:07 1397/08/30
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر میزان رضایتمندی خانواده ی بیماران بستری....
12:37:20 1397/08/20
به اطلاع می رساند واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا در نظر دارد....
12:24:58 1397/08/20
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی ارتباط بین بروز فاکتورهای K- ras ,....
10:19:46 1397/07/15
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان " بررسی وضعیت درد و مولفه های حیاتی در بیماران سالمند....
09:23:02 1397/07/15
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی میزان هوش معنوی در کادر درمان مشغول ......
08:39:30 1397/07/15
جلسه دفاع از پیش نویس طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی ارتباط تجارب معنوی با امید به زندگی و اضطراب مرگ.....
13:14:04 1397/06/27
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان"بررسی کیفیت خواب به دنبال آسیب تروماتیک مغزی در بیماران مراجعه کننده ........
 
مراکز تحقیقاتی