صفحه اصلی |  جمعه 28 دی 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها مرکز فراهم آوری پیوند اعضاء
14:20:26 1396/01/06
گرد آوری : ذکیه جعفری پرور کارشناس ارشد پرستاری
13:40:29 1395/02/26
تفاوت مرگ مغزی با کما و سایر عارضه های آسیب های مغزی
13:01:44 1395/02/26
انتقال اعضای یک فرد به فرد دیگر برای نجات زندگی یا بهبود کیفیت زندگی وی را اهدای عضو  می گویند. اهدای عضو می تواند از افراد زنده (در مورد کلیه و یا اهدای قسمتی از کبد یا ریه بزرگسالان به فرزندانشان) یا از افراد مرگ مغزی و یا از افراد مرگ قلبی در شرایط خاص و با تجهیزات و تمهیدات ویژه انجام شود.