سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 9 اردیبهشت 1396 Guilan University of Medical Sciences
جستجو:  
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   24  دیروز:   22  کل مراجعات:   34726
 
اخبار و تازه ها
گروه های خبری
راهنما
  • اخبار همایش مراقبت و سلامت
  • اخبار کنگره علوم تشریحی ایران
  • اخبار همایش مقاومت به داروهای ضد میکروبی
  • اخبارهمایش بهداشت محیط
  • اخبار همایش سارکوئیدوز
  • اخبار همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی
  • همایش دانشجویی پژوهشی فشار خون
  • اخبار همایش دانشجویی پژوهشی بیماری های عفونی
  • اخبار همایش پژوهشی- دانشجویی اعتیاد