صفحه اصلی |  پنجشنبه 10 مهر 1399 English
جستجو:  
گالری تصاویر
 
  • بازدید از کوهورت صومعه سرا در سال ۱۳۹۸
  • کارگاه پزشک و قانون
  • انتخاب محل اجرای کوهورت گیلان
  • ساخت و تجهیز ساختمان کوهورت گیلان
  • بازدید معاون تحقیقات و فناوری از طرح کوهورت گیلان در تاریخ 93/5/1
  • پایلوت طرح کوهورت گیلان در تاریخ 93/6/17
  • آغاز به کار طرح کوهورت گیلان در تاریخ 93/7/15
  • فراخوان در مساجد روستاهای بخش تولمات جهت آشنایی افراد با طرح کوهورت