صفحه اصلی |  چهارشنبه 2 مهر 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/12     تعداد دفعات مشاهده 8 بار     ساعت 10:15:38     گروه خبری اخبار مرکز مطالعات کوهورت

جلسه کوهورت سالمندان در صومعه سرا برگزار شد.

جلسه کوهورت سالمندان با حضور رییس کوهورت گیلان آقای دکتر فریبرز منصور قناعی، PI طرح کوهورت خانم دکتر فرحناز جوکار ، معاون محترم بهداشتی آقای دکتر حیدرزاده ،PI و معاون محترم تحقیقات و فناوری آقای دکتر نقی پور ، مدیر محترم مرکز بهداشت شهرستان صومعه سرا آقای دکتر ابراهیمی ، کارشناسان محترم شبکه مرکز بهداشت صومعه سرا و کارشناسان محترم مرکز تحقیقات گوارش و کبد گیلان و ناظر طرح در روز یکشنبه مورخ 99/6/2 در سالن کنفرانس کوهورت صومعه سرا تشکیل شد و مقرر شد با در نظر گرفتن تمام اصول بهداشتی   و حفظ سلامتی مشارکت کنندگان و پرسشگران از تاریخ 99/6/3 مرحله enrolment مشارکت کنندگان انجام گردد، همچنین نسبت به حضور یک پزشک در محل اجرای طرح و همکاری بهورزان هماهنگی های لازم به عمل آمد.