صفحه اصلی |  دوشنبه 18 آذر 1398 English
جستجو:  
تاریخ 1397/07/11     تعداد دفعات مشاهده 91 بار     ساعت 13:05:03     گروه خبری اخبار مرکز مطالعات کوهورت

5 طرح تحقیقاتی مربوط به کوهورت گیلان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 97 تصویب شد.
5 طرح تحقیقاتی مربوط به کوهورت گیلان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 97 تصویب شد.