سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 27 مهر 1398 English
جستجو:  
معرفی مرکز
چاپ

تاریخچه:

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشکده پزشکی با هدف فراهم سازی بستری مناسب جهت انجام پروژه های تحقیقاتی اساتید ، دانشجویان دوره های تکمیلی ، پزشکی ، دندانپزشکی و سایر رشته های وابسته در تاریخ 83/3/31با تصویب شورای معاونین دانشگاه و پس از تعیین اعضای شورای پژوهشی و اساسنامه مرکز فعالیت های پژوهشی خود را آغاز نمود و در اسفند ماه 1388 در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری در شورای نظارت ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تصویب شد.

اهداف مرکز: (Goals & Missions)

1- تحقیق در زمینه های مختلف سلولی- مولکولی

2- پرورش نیروی انسانی محقق در حیطه های پژوهشی و آموزشی

3- ارتقاء سطح دانش و توان اعضاء هیأت علمی ـ محققین ـ دانشجویان در زمینهُ علوم پایه

4- ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای مربوط به علوم پایه پزشکی و هدایت آن به سمت چالشهای درمانی

5- ایجاد ارتباط موثر با مراکز علمی ـ پژوهشی کشور و تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشهای انجام شده

6- کمک به گروههای علمی فاقد مراکز تحقیقاتی

7- کمک به ارائه تشخیص ها در سطح مولکولی ( پاتولوژی مولکولی) و متعاقب آن درمان مناسب بیماریها

8- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/07
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1909