صفحه اصلی |  دوشنبه 12 خرداد 1399 English
جستجو:  
تماس با مرکز تحقیقات سلولی - مولکولی
چاپ

آدرس :

رشت -کیلومتر 6 جاده تهران – مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان - دانشکده پزشکی – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی . 

کد پستی: 13769-41996

تلفن : 01333690036

دورنما : 01333690007  

آدرس پورتال مرکز : http://cmrc.gums.ac.ir

پست الکترونیک :   cmrc@gums.ac.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/27