سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 28 مهر 1398 English
جستجو:  
تماس با مرکز تحقیقات سلولی - مولکولی
چاپ

آدرس : رشت -کیلومتر 6 جاده تهران –مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان - دانشکده پزشکی – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی .

کد پستی: 13769-41996


تلفن :
0133369006

دورنما : 01333690007

پست الکترونیک : cmrc@gums.ac.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/14