صفحه اصلی |  پنجشنبه 15 خرداد 1399 English
جستجو:  

 

     :Affiliation
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران 
Cellular and Molecular Research Center, school of)
(Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

                                                                   

اخبار و تازه ها
Rss
09:00 1398/11/29
"کارگاه ترجمان دانش" روز چهارشنبه مورخ 98/12/07 در سالن کارگاه های دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار می گردد.
08:39 1397/05/22
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از همکاران شاغل در دانشگاه که علاقمند به همکاری تمام وقت یا نیمه وقت در مراکز تحقیقات دانشگاه هستند، دعوت به عمل می آورد.