صفحه اصلی |  دوشنبه 12 خرداد 1399 English
جستجو:  
اعضاء
چاپ
 
 

معاون آموزشی دانشگاه

 

دکتر بهرام نادری نبی

 

مدیر آموزش مداوم دانشگاه

 مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای

 

دکتر نجم اله طایفه 

 

دکتر گلاره بی آزار

کارشناس مرکز آموزش مداوم

کارشناس مرکز آموزش مداوم

 

مریم کولایی

Description: Description: http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset100/index.jpg

عاطفه امیرمستوفیان 

کارشناس مرکز آموزش مداوم

مسئول IT آموزش مداوم

Description: Description: http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset100/index.jpg

سارا یحیی زاده

 Description: Description: http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset100/khordadi.jpg

مهندس حمید خردادی