صفحه اصلی |  چهارشنبه 14 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1398/07/03     تعداد دفعات مشاهده 42 بار     ساعت 09:34:21     گروه خبری گروه خبری آموزش مداوم

کنفرانس علمی یکروزه "اختلالات جنسی" چهارم مهرماه برگزار می گردد.

کنفرانس علمی یکروزه "اختلالات جنسی" روز پنجشنبه چهارم مهرماه 98 در شهر رشت (بیمارستان شفا) برگزار می گردد.

مشمولین گروه هدف:

پزشکان عمومی (دکترای حرفه ای) - پزشکان عمومی شاغل در پزشک خانواده (دکترای حرفه ای) - مامایی (کارشناسی ارشد) - مامایی (کارشناسی) - مامایی (دکترا) - مشاوره در مامایی (کارشناسی ارشد) - مشاوره (کارشناسی ارشد) – مشاوره (دکترا)  - روانپزشکی (تخصص) - روانپزشکی کودک و نوجوان (فوق تخصص) - روانپزشکی اطفال (فوق تخصص) - روانشناسی بالینی ( دکترا) - روانشناسی بالینی ( کارشناسی) - روانشناسی بالینی ( کارشناسی ارشد) - روانشناسی عمومی ( کارشناسی) - روانشناسی عمومی ( کارشناسی ارشد) – روانشناسی (دکترا)