چهارشنبه 14 خرداد 1399
تاریخ 1399/01/30     تعداد دفعات مشاهده 130 بار     ساعت 23:27:24     گروه خبری اخبار کلینیک بعثت

با توجه به حفظ سلامت بیماران و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از ارایه خدمات هولتر فشار ، هولتر ریتم ، نوار عصب و عضله خوداری میگردد. در ضمن خدمات نوار قلب ، اکو قلب ، تست ورزش با رعایت تمام نکات بهداشتی انجام می گردد.

 با توجه به حفظ سلامت بیماران و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از ارایه خدمات هولتر فشار ، هولتر ریتم ، نوار عصب و عضله خوداری میگردد.
در ضمن خدمات نوار قلب ، اکو قلب ، تست ورزش با رعایت تمام نکات بهداشتی انجام می گردد.