جمعه 3 آذر 1396
 
 
تعرفه ها
چاپ

نام خدمت

مبلغ آزاد

مبلغ سهم بیمار

ویزیت فوق تخصص فولتایم

285000 ریال

50000 ریال

ویزیت فوق تخصص

168000 50000

ویزیت فلوشیپ فولتایم

285000 50000

ویزیت فلوشیپ

168000

50000

ویزیت متخصص فولتایم

236000 50000

ویزیت متخصص

139000 42000

ویزیت عمومی

111000 33300

نوار عصب و عضله یک اندام

1770720 238000

نوار عصب و عضله دو اندام

2460680 333200

نوار عصب و عضله سه اندام

3160640428400

نوار عصب و چهار اندام

3617600 480520

شیمی درمانی وریدی

رایگان رایگان

تست ورزش

741608 108528

اسپیرومتری یک طرفه

195160 28560

اسپیرومتری دو طرفه

737800 104720

هولتر 24 ساعته

509320 76160

هولتر فشار

509320 76160

بیوپسی از کیست تیروئید

1085280 152320

تزریق بوتاکس

571200 -

شستشوی گوش

274176 34272

پاپ اسمیر

228480 28560

نوار مغز

1289960 190400

اکو

1289960 190400

اکو یک قل

2341920 342720

اکو دو قل

780640 114240

اکوی بیماری های مادرزادی

1832600 266560

نوار قلب

132328 19040
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   477