چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
اطلاعات پزشکان
چاپ

     دکتر معین احمدی مقدم
متخصص جراحی عمومی
درجه دانشگاهی:استادیار
dr_seyed_adel_maleknia@yahoo.com 
 
  
 دکترحسین حسین زاده
متخصص جراحی عمومی
درجه دانشگاهی
آدرس پست اینترنتی 
 
دکتر بهاره خدمتکار
متخصص جراحی عمومی
درجه دانشگاهی
آدرس پست اینترنتی 
 
دکتر پیروز سامی دوست
متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ پیوند کبد
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر ظهیر ریحانیان
متخصص جراحی مغز و اعصاب 
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر شروین قدرجانی
متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ پیوند کبد
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر سید عادل ملک نیا
متخصص جراحی عمومی
درجه دانشگاهی:استادیار
dr_seyed_adel_maleknia@yahoo.com 
 
دکتر رضا جامعی مؤیدی
جراح و متخصص ارتوپدی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
  
دکتر بهزاد عباسقلی زاده
جراح و متخصص ارتوپدی، فلوشیپ جراحی دست
درجه دانشگاهی 
آدرس پست الکترونیکی 
 
دکترعلیرضا فرزان
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی 
 
  
دکتر ابوالفضل گل محمدی
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ ارولوژی اطفال
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر مانی محیطی
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر نوید رضوانی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
درجه دانشگاهی:استادیار
navid.rezvany@gmail.com
 
 
دکتر علیرضا سودمند
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
درجه دانشگاهی:استادیار
alirezaasoudmand@yahoo.com
 
 
دکتر محمد طلوعی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
درجه دانشگاهی:استادیار
t0louei.mohammad@yahoo.com
 
 
دکتر سیده مینا علویون
فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی 
درجه دانشگاهی:استادیار 
alavioon_mina@yahoo.com
 
دکتر سید هادی حسینی
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
  
دکتر مریم اصغرنیا
IVFمتخصص زنان و زایمان، فوق تخصص نازایی و 
درجه دانشگاهی :استاد
maryamasgharnia@yahoo.com
 
دکتر فاطمه حسین زاده
متخصص زنان، زایمان و نازایی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
  
دکتر سودابه کاظمی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
درجه دانشگاهی:استادیار
Dr.s.kazemi50@gmail.com
 
دکتر ماندانا منصورقناعی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
درجه دانشگاهی:دانشیار
m_m_ghanaie@gums.ac.ir
 
دکتر فروزان میلانی
متخصص زنان، زایمان و نازایی، فلوشیپ حاملگی
درجه دانشگاهی:دانشیار
frozanmilani@yahoo.com
 
دکتر حیدرعلی بالو
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی:استادیار
h_a_baloo@gums.ac.ir
 
دکتر حانیه السادات فیاضی
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی:استادیار
dr.h_fayyazi@yahoo.com
 
 دکتر مریم کهنی
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر مریم لقمان 
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر مهسا محتشم
 متخصص داخلی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر سیده ساحره مرتضوی 
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی:استادیار
saherehmortazavikh55@gmail.com
 
 
دکتر مریم یاسری
متخصص داخلی
درجه دانشگاهی:استادیار
maryam.yaseri21@yahoo.com
 
 
دکتر آیدین پورکاظمی
متخصص بیماریهای عفونی و تب دار 
درجه دانشگاهی:استادیار
آدرس پست الکترونیکی
 

دکتر توفیق یعقوبی
متخصص بیماریهای عفونی و تب دار 
درجه دانشگاهی:استادیار
masoumeh_chem@yahoo.com
 
  
  دکتر عالیا صابری
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
درجه دانشگاهی:دانشیار
a_saberi@gums.ac.ir
 
دکتر یاسر مودبی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
درجه دانشگاهی:استادیار
yasermoadabi@yahoo.com
 
دکتر امیر پور رجبی
متخصص اعصاب و روان
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر ربابه سلیمانی 
متخصص اعصاب و روان
درجه دانشگاهی:دانشیار
soleimani.dr@gmail.com
 
 
دکتر سمیه شکر گزار 
متخصص اعصاب و روان
درجه دانشگاهی:استادیار
dr.shokrgozar@yahoo.com
 
 
دکتر مصطفی اسدیان 
فوق تخصص قلب و عروق
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر سید ابوذر فخر موسوی 
فوق تخصص قلب و عروق
درجه دانشگاهی:استادیار
aboozar.fakhrmousavi@yahoo.ir
 
 
دکتر سلمان نیک فرجام 
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ آنژیوپلاستی و اینترونشن
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
  دکتر عنایت اله هژیر
متخصص قلب و عروق
درجه دانشگاهی
drhajir@yahoo.com
 
 دکتر آزیتا تنگستانی نژاد
فوق تخصص ریه
درجه دانشگاهی:استادیار
aznejud@yahoo.com
 
دکتر علیرضا جعفری نژاد
فوق تخصص ریه
درجه دانشگاهی:استادیار
Alireza.jafarinezhad@yahoo.com
 
دکتر محمد رضا سادین 
فوق تخصص ریه
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر سیروس غریب
فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی
درجه دانشگاهی:استادیار
dr.cygharib@gmail.com
 
دکتر محمد فروزانفر 
فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر سیدحسین میرپور 
فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی
درجه دانشگاهی:استادیار
mirhossein07@yahoo.com
 
 
دکتر فرزین دهسرا
متخصص رادیوتراپی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر زهرا عباسی رنجبر
فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
درجه دانشگاهی:استادیار
abbasirang@yahoo.com
 
 
دکتر فرشته محمدی
فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
درجه دانشگاهی
dr_f.mohamadi@yahoo.com
 
 
دکتر سیده امینه حجتی 
فوق تخصص گوارش و کبد
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر صیاد کاشف 
فوق تخصص گوارش و کبد
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 دکتر کورش مجتهدی 
فوق تخصص گوارش و کبد
درجه دانشگاهی:استادیار
k.moj@yahoo.com
 
 
دکتر پگاه آقاجانزاده 
فوق تخصص نفرولوژی
استاد یار
drpegah_a@yahoo.com
 
دکتر یلدا حقدار ساحلی 
فوق تخصص نفرولوژی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر الهام رمضان زاده 
فوق تخصص نفرولوژی
درجه دانشگاهی:استادیار
RZ.elham58@gmail.com
 
 
دکتر ابراهیم اسماعیلی
متخصص بیماریهای کودکان، فوق تخصص ریه کودکان
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر مجید اصغر زاده 
متخصص بیماریهای کودکان، فوق تخصص عفونی کودکان
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
دکتر عادل باقرسلیمی
متخصص بیماریهای کودکان، فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان
درجه دانشگاهی:استادیار
baghersalimi@yahoo.com
 
دکتر بهرام دربندی 
متخصص بیماریهای کودکان، فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان
درجه دانشگاهی:استاد یار
darbandi45@yahoo.com
 
 
دکتر صدرالدین مهدی پور 
متخصص بیماریهای کودکان، فوق تخصص نوزادان
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر حجت افتخاری
متخصص بیماریهای پوست
درجه دانشگاهی:استادیار
dr.he.derm@gums.ac.ir
 
دکتر رعنا رفیعی
متخصص بیماریهای پوست، فلوشیپ درماتولوپاتولوژی
درجه دانشگاهی:استادیار
Rafieirana@yahoo.com
 
دکتر کاوه قرایی نژاد
متخصص بیماریهای پوست
درجه دانشگاهی:استادیار
kavehgh@yahoo.com
 
دکتر بهرام نادری نبی
فلوشیپ اینترونشنال درد
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
دکتر مرجان مهدوی روشن
متخصص تغذیه و رژیمهای درمانی
درجه دانشگاهی:استادیار
marjan_mahdaviroshan@yahoo.com
 
آقای مسعود رمضانی پور
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم های درمانی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
خانم عاطفه عابدینی
کارشناس تغذیه و رزیم های درمانی
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
خانم دکتر سیده سارا موسوی
روانشناس 
درجه دانشگاهی
آدرس پست الکترونیکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/27
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   17  دیروز:   52  کل مراجعات:   15291