شنبه 10 خرداد 1399
 
 
آزمایشگاه
چاپ

 

: بخشهای موجود در آزمایشگاه بعثت

بخش بیوشیمی

بخش هماتولوژی

بخش هورمونی

بخش ملوکولی 

بخش میکروب

بخش سرولوژی

بخش هورمونی

بخش پاتولوژی
 

نوع آزمایش


آمادگی قبل از انجام

ALK-PH-FBS-LDL-HDL-Iron-Lipase-PTH-TG

ناشتا

Amilas-Calcium-Clostrol-P-PSA

ترجیحاً

Fat-Stool-HDL-LDL-TG

نیاز به رژیم غذایی خاص

BT-Cortisol-Ferritin-GTT-PH.Stool-PTT-PT

نیاز به رژیم دارویی خاص

 
ساعت کار آزمایشگاه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر می باشد
ساعت جوابدهی از ساعت 11 صبح الی 13 می باشد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   2138