اخبار و تازه هاي بازتاب
17:42 1398/04/07
تا پایان هفدهمین روز از آغاز فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون، پوشش صد درصدی جمعیت هدف در گیلان محقق شد.