پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای
چاپ
Ø      معرفی پرسنل بهداشت  حرفه ای مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

نام و نام خانوادگی

معصومه رفیعی

سمت

کارشناس بهداشت  حرفه ای

تلفن  داخلی

326

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

کارشناسی بهداشت  حرفه ای

سوابق

طرحی

 

Ø      شرح  وظایف واحد  مهندسی بهداشت  حرفه ای  مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

1.     تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2.     پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

3.     تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4.     تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5.     تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6.     ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7.     شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

8.     بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9.     شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

-         مخاطرات فیزیکی

-         مخاطرات شیمیایی

-          مخاطرات بیولوژیکی

-         مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14. تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای     

15. شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل 

16. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

17. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

18. تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

19.  ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

20. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

21. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

-         آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان  

-         آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

-         آموزش نحوه صحیح حمل بار

-         آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

-         آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

-         آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

-         آموزش رعایت الزامات بهداشتی – ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

-         آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

22. به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

23. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

24. مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

25. ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   3008