چهارشنبه 26 دی 1397
EN
منو
 
 
 
درمانگاه اورژانس
چاپ
درمانگاه فعال 24 ساعته جهت مراجعین اورژانسهای زنان

سرپرستار: خانم فاطمه چمنی محصصی - کارشناس پرستاری

سابقه کار: 14سال
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/10/11