پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
نیروی انسانی متخصص
چاپ

 

عنوان پست

تعداد

 مدیریت خدمات پرستاری

یک نفر

 سوپروایزر اموزشی

یک نفر

 سوپروایزر در گردش

چهار نفر

 سرپرستار

شش نفر

 پرستار

نود نفر

ماما مسئول

سه نفر

 ماما

 شصت نفر (شش نفر فوق دیپلم،یک نفر فوق لیسانس)

 بهیار

 نه نفر

 کمک بهیار  

سه نفر

کاردان اتاق عمل

 

 پانزده نفر

 کاردان بیهوشی

 

 پانزده نفر

 متخصص غیر هیات علمی

 

 پنج نفر

 پزشک عمومی

 

 یک نفر

متخصص هیات علمی

 

ده نفر


 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/05/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   3069