پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
متخصص زنان و زایمان
چاپ

 

خانم دکتر مریم اصغرنیا


خانم دکتر زیبا ظهیری 

خانم دکتر فرشته فکور 
 
خانم دکتر ماندانا منصورقناعی
 
خانم دکتر سودابه کاظمی

خانم دکتر سیده هاجر شارمی 
 
خانم دکتر فاطمه حسین زاده 

خانم دکتر فروزان میلانی  
 
خانم دکتر فضه فیض بخش
 
خانم دکتر مریم رضائی مؤید
 
خانم دکتر رقیه شیرین کام
 
خانم دکتر فاطمه حاجی هادی
 
خانم دکتر ارجمندی
  


 

 

 

 

مشخصات فردی :
نام: 
نام خانوادگی:
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی: 
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام: 
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: 
گروه آموزشی: 
رتبه علمی: 
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

  

مشخصات فردی :
نام:
نام خانوادگی:
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی:
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 
 

 

مشخصات فردی :
نام: 
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی:
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی:
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام: 
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی: استاد
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام: 
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: 
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی:
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام:
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی:
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام:
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی: 
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام:
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: پره ناتولوژیست
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی: استادیار
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

 

مشخصات فردی :
نام:
نام خانوادگی: 
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: زنان
رتبه علمی:
نشانی محل کار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
ایمیل: 

   

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/03/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   7  کل مراجعات:   16136