پنجشنبه 14 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
آزمایشگاهها
چاپ

 

نام و نام خانوادگی

یلدا آشوریان

سمت

مسئول فنی آزمایشگاه

تلفن داخلی

211

تلفن مستقیم

33369000

تحصیلات

متخصص آسیب شناسی بالینی

سوابق

 

 

نام و نام خانوادگی

حمزه یوسفی امین

سمت

سوپروایزر آزمایشگاه

تلفن داخلی

211

تلفن مستقیم

33369000

تحصیلات

کارشناس میکروبیولوژی

سوابق

از سال 1386 تا کنون

 

 

 

 

 

این آزمایشگاه، عضوی است از جامعه آزمایشگاه های پاتوبیولوژی(پاتولوژی و تشخیص پزشکی) کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز انجام تمامی آزمون های تشخیصی  را دارد. این آزمایشگاه در رابطه با پذیرش، انجام و گزارش دهی آزمایشات مربوط به بیوشیمی،  هورمون شناسی، سرولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژی،  هماتولوژی ، آنالیز ادرار ، پاتولوژی و سیتولوژی فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف مسئول فنی آزمایشگاه

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه افزایش اطلاعات پرسنل بخش های تخصصی آزمایشگاه با برگذاری کلاس های دوره ای در آزمایشگاه با ارانه مسنول  و  پرسنل هربخش به صورت هر دو هفته یکبار در تاریخی که از قبل تعیین شده است در سالن عمومی آزمایشگاه با نظارت مسئول فنی آزمایشگاه و ارزشیابی شفاهی و کتبی انجام می پذیرد.

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه ایمنی و بهداشت توسط مسئول ایمنی بهداشت سرکار خانم ملیحه کنعانیان، هر دو هفته یکبار در تاریخ از قبل تعیین شده با نظارت مستقیم مسئول فنی آزمایشگاه برگذار می شود و ارزشیابی به صورت شفاهی و کتی انجام می پذیرد.

-    آموزش دوره ای پرسنل در زمینه کنترل کیفیت  توسط مسئول کنترل کیفی ، هر دو هفته یکبار در تاریخ از قبل تعیین شده با نظارت مستقیم مسئول فنی آزمایشگاه برگذار می شود و ارزشیابی به صورت شفاهی و کتی انجام می پذیرد.

-    استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در هر بخش به منظور ارائه خدمت صحیح به بیمار در این مرکز انجام می پذیرد.

-    برنامه کنترل کیفی خارجی سه بار در سال صورت می پذیرد.

-    برنامه کنترل کیفی داخلی بصورت ماهیانه در آزمایشگاه صورت می پذیرد.

-    استفاده از کیت هایی که دقت و صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است و انجام روش صحیح آزمایش و کنترل کیفی هرتست با تو جه به برشور آن کیت صورت می گیرد.

-    بررسی خطای راندومیک و سیستماتیک در هر بخش متناسب با برنامه کنترل کیفیت آزمایشگاه صورت می گیرد.

-    سرویس و کالیبراسیون دستگاه ها در موعد مقرر برای هر دستگاه، توسط شرکت پشتیبان انجام می پذیرد.

-    کلیه جواب ها بعد از تایید شدن کیت مورد  استفاده در هر آزمایش و تایید قوانین وستگارد برای نمونه کنترلی دربخش هایی مثل بیوشیمی و هماتولوژی به بخش جوابدهی ارجاع می شود.

-   کلیه جواب ها با نظارت مستقیم مسئول فنی به بیمار ارانه می شود.

-   شستشو نظافت آزمایشگاه و سرویس بهداشتی به منظور رفاه حال بیماران هر دوساعت یکبار توسط واحد خدمات آزمایشگاه صورت می پذیرد.

-   ارائه فرم نظر سنجی به پزشکان و مراجعین به منظور ارانه خدمت بهتر صورت می پذیرد.

-   ثبت خطاهای بالقوه و بالفعل در آزمایشگاه و تجمیع ماهیانه آن ها  با جلساتی با حضور مسئول فنی آزمایشگاه صورت می پذیرد و اقدامات اصلاحی مناسب به منظور رفع خطاها انجام می پذیرد.

 فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه پذیرش می شوند

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/17
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   4005