سه شنبه 19 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف کنترل عفونت
چاپ

Ø     معرفی پرسنل کنترل عفونت  مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

نام و نام خانوادگی

راحله  صفرزاده

سمت

کارشناس کنترل  عفونت   

تلفن  داخلی

305

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق

18سال

Ø     شرح  وظایف کارشناس کنترل  عفونت  مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

-         شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

-         به کار گیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

-         همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری،دانشجویان ،مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپر وایزر آموزشی /سوپر وایزر آموزش به بیمار

-         شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود.

-         تنطیم برنامه واکسیناییون  بیمارستان طبق برنامه های کشوری

-         ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت

-         نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

-         بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها و علائم بالینی وثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور

-         تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

-         نظارت وکمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

-         همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق ،کنترل وارزشیابی برزز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

-         شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش ها ودریافت دستور العمل های اجرائی

-         نظارت بر رعایت بهداشت دست ها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ،اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنا ن وپزشکان

-         مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطر ناک شغلی (کنترل انتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون ،اجرای فرایند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه )

-         نظارت وارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه

-         کنترل پوشش های محافطتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی

-         همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به انتی بیوتیک

-         انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها

-         نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اخلاقی ومشخصات فردی)

-         شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

-         ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تائید یا رد خریداری این محصولات

-         ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی انها جهت اجرای برنامه های پرستاری

-         همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم اهداف کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت

-         مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامائی برطبق عملکرد ورفتار های شغلی و اخلاقی

-         شرکت در برنامه های مرتبط با توجه به نظر ما فوق

-         ارائه گزارشات دوره ای به سیستم های بالا دست

-         نظارت برتفکیک پسماندهای پزشکی (عفونی، شیمیائی،خون و مایعات بدن،  اشیاء نوک تیز) در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان

-         مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

  

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/14
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   124